Šta je islamski praznik?

Share

 

Različiti narodi za sebe imaju različite dane radosti i tuge. Njihovi razlozi su različiti. Ako npr. neki narod pobijedi u nekom ratu ili postigne neki ovosvjetski uspjeh, taj dan će uzeti kao dan radosti i proglasit će ga praznikom. Isto tako ako na određeni dan doživi neki poraz taj dan će proglasiti danom tuge. Uglavnom su dunjalučki uspjesi povod za praznovanje, a dunjalučki porazi povod za tugovanje.

Uzvišeni Gospodar je ljudima slao poslanike da ih vode putem spasa. Poslanik, s.a.v.a., je došao da nas uhvati za ruku, usmjeri ka uzvišenijim ciljevima, podigne sa prolaznog svijeta i dovede do Gospodara. On treba ljude podići sa dunjalučke sofre, ali to ne znači da oni ne trebaju više raditi i zalagati se na dunjaluku. Zapravo, moraju biti suzdržljivi u odnosu prema dunjaluku, jer ako ne budu takvi i ako ne budu žudjeli i težili prema Ahiretu radit će samo za dunjaluk i sva će mu zalaganja ostati i propasti na tom prolaznom svijetu. Ali čovjek bude suzdržljiv i okrene svoje težnje i usmjerenja ka većem svijetu, na što ga Poslanik poziva, postat će veći od ovog svijeta. I dalje će raditi, ali neće za ovaj svijet. On će biti vladar u njemu, a ne njegov zatočenik. Imam Ali, a.s., za sebe kaže da je od onih čija su srca u Džennetu, a ruke i noge na zemlji zaokupljene radom.

Dakle, nije u pitanju da li mi trebamo raditi ili ne trebamo raditi na ovome svijetu. Ako budemo radili i gradili ovaj svijet za ovaj svijet naše zalaganje će otići u propast. Ali ako budemo gradili ovaj svijet za neki drugi cilj i na drugi način, naše zalaganje će uzrokovati  napredak i uzdizanje pred Uzvišenim Gospodarom.

Poslanici su nam predstavili određene dane  kao praznike i povode radosti. U tim danima se pred čovjekom ne otvaraju vrata naslađivanja ovim svijetom i uživanja u njemu. Nikada Poslanik ne bi došao da nas posjedne za sofru dunjaluka.

Kakav je praznik i blagdan na koji nas Poslanik, a.s., poziva?

Ako se desi nešto u uzvišenom nebeskom svijetu da se vrata Božije milosti i bereketa otvore pred jednim ummetom tako da se taj ummet može okoristiti milošću i bereketom kojim se nije mogao okristiti prije, taj dan se treba proslaviti kao blagdan i proglasiti praznikom. To je pravi islamski praznik. Islamski praznik je dan kada se otvaraju vrata spoznaje, milosti, i nebeskih blagodati. Tada vjernici imaju svoj istinski praznik. Uzvišeni Gospodar Svom Poslaniku u vezi sa posebnim praznicima kaže:

الَّذِي جَعَلتهُ لِلْمُسْلِمِينَ عِيدا

Mi smo ovaj dan učinili blagdanom za muslimane.

Ova rečenica Zapovjednika vjernih vrijedi za svakog čovjeka posebno:

“Ako jedan dan privedeš kraju dočekavši noć, a ne učiniš grijeh, taj dan ti je praznik. Proslavite taj dan i veselite se u njemu jer se u tom danu nisi udaljio od Gospodara i u tom danu On nije bio nezadovoljan tobom.”

Gospodar je poslao Poslanika i rekao mu da uzme ljude za ruku, polagano ih podigne sa prolaznog svijeta i odvede ih do Gospodara.  Prvo se trebaju izdići iznad dunjaluka, a onda i iznad Dženneta tako da više ne robuju Gospodaru zbog Dženneta i Džehennema, već zbog ljubavi i zahvalnosti Njemu. Taj Poslanik koji nas želi do tih razina uzdići i ta vjera koja je došla da nas izdigne na položaje odredila je određene dane za praznike.

  • 25 Maja, 2020