Važnost promovisanja sadržaja Gadira

Autor: Muhammed Reza Hakimi
Izvor: Sorude džahešha, 97-99.
Share

Važnost promovisanja sadržaja Gadira

Iz posljednjih Poslanikovih riječi koje je izrekao na Gadiru u kojem je naglasio da se drugim ljudima promoviše „sadržaja Gadira“  vrlo dobro nam biva jasno da je filozofija Gadira vječna filozofija čiji sadržaj islamski ummet nikada ne smije prepustiti namru. Ko god se upozna sa njim treba ga dostaviti drugima. To je naredba našeg Poslanika, s.a.v.a.

Sa druge strane iz riječi koje je Poslanik izrekao kroz svoj govor kada je rekao:

Ove dvije stvari (drage uspomene i dva cijenjena nasljednika) nikada se neće razdvojiti, a ja sam takav njihov odnos tražio od Gospodara (međusobnu sjedinjenost i povezanost)

vrlo dobro se shvata da zbilja Kur'ana i zbilja Poslanikovog Ehli bejta nisu međusobno odvojive. Ni jedna od njih bez one druge nema potpuno uozbiljenje (ostvarenje). Časni Kur'an i njegove spoznaje i učenja su uozbiljena i otjelovljena u Ehli bejtu, a Ehli bejt i njihove spoznaje i učenja su uozbiljena i otjelovljena u Kur'anu. Pogledajte njihove primjere u historiji islama. Naprimjer, Imam Husejn, a.s. i Jezid, Imam Džafer Sadik, a.s. i Mensur Davaniki. Da li je Imam Husejn, a.s. primjer otjelovljenja razumijevanja Kur'ana i djelovanja po njemu ili Jezid? Da li je Džafer Sadik, a.s. primjer otjelovljenja razumijevanja Kur'ana i djelovanja po njemu ili Mensur Davaniki?

Ove upućujuće riječi daju do znanja svim ljudima da se istinska uputa Časnog Kur'ana neće postići bez obraćanja čistim Imamima, a.s. i okorištavanja njihovim tumačenjima i podukama. Poslanikove riječi:

Pa sam tražio za njih dvoje takav odnos

je spoljašnjost i forma (ako ne kažemo nedvosmislen izraz) koji govori o neophodnosti obraćanja njima. Stoga, osoba koja se bude htjela obratiti samo časnom Kur'anu i zadovoljiti se njime i ne bude tražila znanje o Kur'anu i njegovom tumačenju kod njih, istinskih poznavalaca Kur'ana (ili bude miješala kur'asnke zbilje sa učenjima drugih naroda) neće doći do kur'anske i čiste upute.

Zapravo, obraćanje Kur'anu bez obraćanja onima koji su odani Kur'anu, tj. Imamima iz Poslanikove porodice, a koji su putem samog Poslanika, s.a.v.a. predstavljeni kao istovjetna vrijednost Kur'anu, njegov sudrug i ekvivalentan, i poznavaoci zbilja Kur'ana i nije obraćanje Kur'anu (kao što se to postaje jasno ako ih čovjek samo malo preciznije posmatra). Stoga, između ostalog u hadisima vezanim za Gadir u kojima je upotpunjen dokaz stoji:

I nikada vam ga (Kur'an) neće moći tumačiti niko osim onoga koga sam uzeo za ruku i podigao je da vam ga pokažem

  1. Ali, a.s. Prema tome, sve što se u vezi sa Kur'anom, razumijevanjem njegovog učenja i pojašnjavanja njegovih spoznaja uzme mimo Poslanikove čiste porodice, tj. Alija, a.s. i njegovih sinova, (bilo da su to islamski učenjaci koji svoje znanje nisu uzeli od Imama, a.s., bilo jevreji i kršćani, bilo grčki, aleksandrijski, indijski, gnostički… pojmovi) po izričitom tekstu ovog i desetine drugih hadisa, izuzimajući sud razuma i kriterije znanja, daleko je od suštine „sadržaja Gaira“.

 

  • 22 Marta, 2019