Gadir je tačka spajanja i ujedinjenja muslimana

Share

Gadir je tačka spajanja i ujedinjenja muslimana

 

Poslanik, s.a.v.a., je rekao:  “Svako ko se odvoji od Alija, odvojio se od mene, a svako ko se odvoji od mene, odvojio se od Boga.” (El-Mustedreku-ala-s-sahihajn, Hakim Nejšaburi)

“Mnogi se ljudi doista odrekoše brojnih blagodati svojih, budući da se prignuše prema svijetu ovom i govorahu sa strašću. U vezi s tim, začudih se onome što mnoge ljude ushiti. Priskrbljujem lijek za ranu njihovu, ali se bojim da se ne pokvari. Znaj da nijedna osoba ne brine više od mene za jedinstvo i slogu Zajednice Muhammeda, s.a.v.a.! Time tražim kao nagradu lijepu i časno mjesto povratka.

Ispunit ću ono na što sam se obavezao, makar ti uzmakao od stanovišta ispravnog koje je postojalo i kada si me napustio posljednji put, jer je doista jadan onaj kojem je uskraćena korist iskustva darovanog mu razuma. Doista me srdi ako neko govori krivo ili ako bi trebalo da uzrokujem nered u onom što je Allah uredio. Ostavi, zato, ono što ne poznaješ, budući da će ti ljudi pokvareni prenijeti stvari opake. Selam!” (Nehdžu-l-belaga, 78. pismo – Ebu Musi el-Eš'ariju kao odgovor u vezi s dvojicom sudaca koji su trebali donijeti odluku o tome ko treba biti halifa muslimanima…)

Vrline i položaji hazreti Alija ni u kom slučaju nisu ograničeni samo na pitanje vilajeta i upravljanja društvom. Iako je riječ o veoma značajnom položaju, koji mu je dat Allahovom naredbom, ipak njegova bliskost Bogu Uzvišenom i visoki položaj vilajeta na kojem se on nalazi predstavljaju vrline i položaje koji su neopisivo veći od upravo spomenutog položaja. Isti taj položaj imaju i ostali članovi Ehli bejta, tj. svaki bezgrešni Imam, a.s. Iz ovog razloga govor i istraživanje argumenata za Imamovu upravu ne trebaju tu stati, već čovjek treba razmatrati, istraživati i pokušati shvatiti u mjeri koliko on to može, potrebno je da iščitava knjige koje govore o vrlinama i vrijednostima članova Ehli-bejta i da pokuša duboko prodrijeti u to.

Zatim, argumenti za Alijev vilajet ni u kom se slučaju ne svode na časne hadise o događaju na Dan Gadira. Jer, postoji još jedan veoma čvrst argument. A nikakve prepreke nema u tome da se dva izvora argumenata međusobno isprepletu i ispomognu. Tako da se stiče dojam da su najmanje dvije stvari bile uzrok da među argumentima za Alijev vilajet hadis o Gadiru dobije posebno svjetlo i veličinu. Prva je ta što je ovaj događaj utemeljen u Kur'anu, i to u obliku veoma neobičnih i zadivljujućih izraza koji se nalaze u sljedećim ajetima sure Maide:

  1. O Poslaniče, kazuj ono što ti se objavljuje od Gospodara tvoga, – ako ne učiniš, onda nisi dostavio poslanicu Njegovu – a Allah će te od ljudi štititi. Allah zaista ne upućuje narod nevjernički.
  2. Danas su nevjernici izgubili svaku nadu da ćete vi otpasti od svoje vjere, zato se ne bojte njih – već se bojte Mene. Danas sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera

Druga stvar je obraćanje Poslanika pred do tada neviđenom skupinom vjernika, pred sami kraj svoga mubarek života.

 

  • 19 Marta, 2019