Share

Velikan velikana

Imam Ali ibn ebi Talib je velikan velikana i jedinstveni primjer historije kakvom ni sličnog ni istočni ni zapadni svijet, ni u starom ni u novom dobu, u sebi ne vidješe.

Šibli Šumejjil, 1850 – 1917. god., libanski hrišćanski publicista i od prvaka arapskog nacionalizma

  • 16 Marta, 2019