Share

U hrabrosti bez premca

Ali, u hrabrosti bez premca, bio je nezaustavljivi junak što ratovaše rame uz rame momu Poslaniku i ustajaše za odabranim i čudnovatim djelima: U boju na Bedru imao je samo dvadeset godina kada je jednim udarcem prepolovio kurejšijskog konjaničkog jurišnika. Na Uhudu je Pejgamberov mač, Zulfikar, dohvatio i na glavama ratne kacige kršio i na tijelima oklope trgao, i u jurišu na kule jevrejske na Hejbaru jednom rukom tešku željeznu kapiju istrgnuo i kao štit je ponad glavu digao! A pejgamber ga je silno volio i u njega silno povjerenje imao. Jednoga dana je prema Aliju pokazao i rekao: „Kome bijah predvodnik, Ali mu je predvodnik.

Baron Carra de Vaux , 1867 – 1953. god., francuski orijentalist

  • 16 Marta, 2019