Zanimljivo pismo generala Soleimanija, r.a.

Share

Zanimljivo pismo generala Soleimanija, r.a.

Dok je predvodio borbu protiv ISIL-a u području Bu Kemal u Siriji, šehid general Sulejmani je koristio jednu praznu kuću koju je vlasnik bio napustio zbog ratnih dešavanja, a nakon završetka posla šehid Sulejmani ostavlja vlasniku sljedeće pismo:

U ime Allaha Svemilosnog Samilosnog

Poštovana i draga porodico, selam alejkum

Ja sam vaš siromašni brat i moje ime je Kasim Sulejmani, a vi me sigurno poznajete.

Ja, i mi, mnogo služimo ehli sunnetu u cijelom svijetu. Ja sam šija, a vi ste sunije. Ali na neki način i ja sam sunija, jer i mi vjerujemo u sunnet Božijeg Poslanika, s.a.v.a., i nastojimo da, ako Bog da, slijedimo njegov put. I ti si na neki način šija, jer voliš Ehli bejt, a.s. Ja sam vidio časni Kur'an, Sahihu-l-Buhari i druge knjige u vašoj kući i kroz to sam shvatio da ste vi pobožni ljudi.

Prvo, izvinjavam se i nadam se da ćete prihvatiti moje izvinjenje što smo koristili vašu kuću bez vašeg odobrenja.

Drugo, kakvu god štetu da primjetite u vašoj kući, mi smo spremni da platimo odštetu.

Mi smo otvorili istiharu Kur'anom u naše i vaše ime, a odgovor iz Kur'ana je bio ajet iz časne sure El-Furkan, str. 361 i 362. molim vas pročitajte ajete i razmislite o vašem i našem stanju.

Ja sam u vašoj kući obavio namaz i obavio dva rekata u vaše ime i molio Allaha da vaš kraj bude hairli.

Imam potrebu za vašom dovom.

Vaš sin ili brat – Sulejmani

Ako mislite da smo vam mi ili ja lično, dužni zbog korištenja vaše kuće bez dozvole, evo moj broj telefona u Iranu. Molim vas nazovite me i ja sam spreman nadoknaditi šta god da želite.

 

  • 5 Januara, 2020