Zašto osmog Imama zovu Imam Rida, a.s.?

Share

Zašto osmog Imama zovu Imam Rida, a.s.?

Imam Musa ibn Džafer, a.s., je svome sinu Aliju, a.s., dao nadimak Rida i nekad bi govorio: “Recite mome sinu Ridi da dođe… rekao sam sinu Ridi… rekao mi je sin Rida.” Međutim, kada bi se njemu obraćao govorio bi: „O Ebu Hasane!”[1]

Iz ove predaje saznajemo da je Imam Kazim, a.s., imao posebnu naklonost u vezi nadimka Rida, što je ljudima indirektno davao do znanja, govoreći im da mu pozovu Ridu, tj. da ga oni zovu Ridom.

U vezi razloga zašto mu je dat taj nadimak, navodi se i hadis u kojem Ahmed ibn Ebi Nasr Bizanti kaže Imamu Dževadu, a.s.: “Grupa vaših protivnika umišljaju da je Me'mun vašeg oca nazvao Ridom, i to zbog toga što je udobrovoljio Imama da prihvati položaj prestolonasljednika.”

Imam Dževad reče: “Tako mi Allaha, lažu. Nije tako već je Allah, dž.š., moga oca nazvao Ridom, jer je Bog njime zadovoljan na nebesima a Poslanik i Imami na zemlji.”

Bizanti reče: “Zar Allah, dž.š., nije zadovoljan svim tvojim precima?”

Naravno, reče Imam. Zašto?

Bizanti upita: “Pa zašto je samo on nazvan Ridom?”

Imam: “Zato što kako god su s njim bili zadovoljni njegovi prijatelji, isto tako su njime bili zadovoljni i njegovi neprijatelji. Takva osobenost nije bila svojstvena nijednom od njegovih predaka. Upravo zbog toga je on dobio nadimak Rida.”[2]

 

Neki velikani su u vezi ovoga napisali:

Allah, dž.š., ga je u levhi mahfuzu nazvao Ridom, i na taj način dao do znanja da:

1 – Njime su zadovoljni i njegovi prijatelji i neprijatelji,

2 – njegovim ćudima i moralom zadovoljni su meleki,

3 – Bog je bio zadovoljan njime, a i on je bio zadovoljan Allahom.”[3]

[1] ‘Ujunu ahbari-r-Rida, 1/13/2

[2] Ilelu-š-šeraje’, 1/277/172

[3] Elkabu-r-resul ve itretihi, str. 67

  • 13 Jula, 2019