Zejneb, kći Imama Alija na skupu kod Ibn Zijada

Autor: Ibrahim Ajeti
Izvor: Vječne poruke
Share

Zejneb, kći Imama Alija na skupu kod Ibn Zijada

Sagledajući historiju Ašure, dolazimo do imena ovih čestitih žena koje su s potpunom iskrenošću ustale braniti istinu i njene sljedbenike. Isto kao što položaj nijednog šehida iz Beni Hašimove porodice i ostalih šehida, uprkos svoj veličini, vrijednosti, čestitosti i požrtvovanosti koju su pokazali ne može doseći položaj Imama Husejna, mir s njim, koji je bio predvodnik ovog pokreta, tako položaj nijedne čestite žene koja je tokom šehadeta i zarobljeništva odigrala neku ulogu i predvodila jedan dio ove tragedije, ne može doseći položaj hazreti Zejneb, kćeri Imama Alija. Ona je bila ta koja je mogla tokom zarobljeništva u pravom smislu riječi zauzeti bratovo mjesto i nastavit se boriti od posljepodnevnih sati Dana ašure pa sve do ulaska u Medinu za isti onaj cilj za koji se do samog šehadeta zalagao njen brat pod živim motom daleko je od nas poniženje. Ona je ispunila pravo njene majke Fatime, koje je zadobila kroz odgoj. Od kćerke Imama Alija nije se ništa drugo ni očekivalo i ona treba na putu vjere biti toliko strpljiva i izdržljiva koliko su bile strpljive i izdržljive njena majka Fatima i nena Hatidža, mir s njima.

Hazreti Hatidža prije svih povjerovala je u Božijeg poslanika i više od svih bila požrtvovana na putu napretka Poslanikova poziva. Otprilike deset punih godina, tj. od početka poslanstva do 10. godine kada je preselila, bila je uz Poslanika u svim treškim situacijama i iskušenjima. Hazreti Zejneb, s.a., potomkinja je iste te Hatidže, a put kojim je krenuo Husejn ibn Ali, mir s njim, jeste put širenja vjere i oživljavanja Poslanikova poziva.

Ako već žene trebaju biti zarobljene na putu svijetle vjere islama i časnoga Kur'ana i tim povodom da razgovaraju s ljudima na bazarima i ulicama, da osujete nedoličnu propagandu neprijatelja i da upoznaju ljude sa zbiljom stvari, ko je dostojniji od kćeri Imama Alija, koja je požrtvovanost naslijedila od najpožrtvovanije žene islama, hazreti Hatidže, i najvećeg pomagača Božijeg poslanika, hazreti Ebu Taliba. Na bazaru Kufe održala je govor kćerka Alija ibn Ebi Taliba i unuka hazreti Hatidže. Pošto ju je otac, hazreti Ali naučio kako da govori, kao da je govorila njegovim jezikom. Ljude je smirila jednim išaretom, zaustavila je uzdisaje u grudima i ušutjela galamu.

Ahmed ibn Ebu Tahir Bagdadi, koji je umro 280. godine po Hidžri u knjizi Belagatun-nisa’ prenosi tri predaje za ovaj govor. Jedna od ovih predaja veže se za Imama Džafera Sadika, mir s njime. Sestra hazreti Zejneb, po imenu Ummu Kulsum,[1] također je na bazaru Kufe držala govor i obje njih oštro su korile narod Kufe. Ljude su bili ganuti i potreseni njihovim riječima. Iz njihovih očiju potekle su suze i začuo se plač iz njihovih grudi. Fatima, kćerka Imama Husejna, mir s njim, također je držala govor na bazaru Kufe. Razgovarala je s ljudima i skrenula im pažnju na grešku koju su počinili, na nesreću i bespomoćnost situacije u kojoj su se našli. Ehli-bejt je uradio svoj posao na bazaru Kufe i ukazala im se prilika da govore na skupu kod Ibn Zijada. Kći Zapovjednika vjernih, obučena u veoma jednostavnu odjeću, ušla je na skup. Sjela je u kutak palače okružena sluškinjama. Ibn Zijad je upitao ko je ova osamljena žena koja se sa svojim sluškinjama odvojila?

Niko mu nije odgovorio. Ponovo je upitao. Jedna od sluškinja hazreti Zejneb reče:

“Ovo je Zejneb, kćerka Fatime i kćerka Božijeg poslanika.”

Ovdje Zejneb treba odigrati veoma tešku i važnu ulogu. Treba s jedne strane sebe sačuvati i ne izgubiti strpljenje, a s druge strane, dati odgovor Ibn Zijadu i ne dati mu priliku da ljudima predstavi stvari drugačije nego što jesu. Ibn Zijad joj reče:

“Hvala Bogu, kad vas je osramotio, pobio i objelodanio vašu novu laž!”

Ibn Zijad je ove riječi protkane nevjerstvom izrekao iz oholosti i opijen pobjedom, jer kakvu su to novu laž izrekli Benu Hašimije. Da li je njihova nova laž bila to što su govorili da je Muhammed Božiji poslanik? Da li su mimo ovoga rekli neku laž? U svakom slučaju, Velika Zejneb bez oklijevanja je u odgovoru Ibn Zijadu rekla:

“Hvala Bogu, Koji nas je počastio poslanikom Muhammedom, mir i blagoslovi Božiji neka su na njega i porodicu njegovu, i Koji nas je očistio od svake nečistoće čišćenjem posebnim. Zaista je osramoćen pokvarenjak i laž izgovara razvratnik, a to je neko mimo nas. Hvala pripada Allahu.”

 

[1] Ova Ummu Kulsum jeste kćerka Imama Alija, ali ne ona Ummu Kulsum, koju je imao iz braka s hazreti Zehrom, mir s njima, i koju su još zvali Zejnebe Sugra (Mala Zejneb).

 

  • 7 Oktobra, 2019