Govori Imama Sedžada, a.s., u Kufi

Autor: Ibrahim Ajeti
Izvor: Vječne poruke
Share

Govori Imama Sedžada, a.s., u Kufi

Imam Sedžad, sin Husejnov, razgovarao je s ljudima Kufe i držao im govor. Nakon što ih je išaretom ušutio i umirio, rekao je:

“O ljudi, ko god mene poznaje zna ko sam, a ko me ne poznaje, sada ću mu se predstaviti. Ja sam sin onoga čovjeka čiju su svetost oskrnavili. Ukrali su mu sve što je imao i opljačkali njegov imetak. Zarobili su mu žene i djecu.”

Uistinu, da četvrti Imam nije u ovoj kratkoj prilici govorio o pljački, otimačini i besramnosti naroda Iraka, da ih nije spominjao u narednih nekolika danah nakon tog događaja kada je još uvijek državni aparat bio opijen pobjedom i nije shvatao kakvu je nedaću pripremio za sebe i kakvu je jamu svojim rukama sebi iskopao, te da nije objelodanio detalje s tog događaja i govorio o skrnavljenju svetosti koje je neprijatelj počinio, vrlo lahko moglo se desiti da se događaji iz historije islama prikažu drugačijim. Čak su govorili i pisali da je dovođenje Ehli-bejta u Kufu i Šam bilo zbog iskazivanja poštovanja prema njima, njihova veličanja i iskazivanja sućuti, a da ni u kojem slučaju nije bilo govora o porobljavanju, hapšenju, prisili i tlačenju.

Imam Sedžad, mir s njime, odmah u prvoj rečenici svoga govora rekao je ispravnu historiju Ašure i zapisao je u grudima ljudi. Upravo te riječi, to što se čulo i zabilježilo u III st. zapisano je u glavnim muslimanskim historijama. To je išlo do te mjere da čak ni naredne halife Beni Umejja, koje su imale svu snagu i moć hilafeta, nisu mogle pomjeriti jedan njezin redak, ili u najmanju ruku, ukloniti sa stranice historije pitanje pljačkanja šatora ili čak otimanje odjeće s tijela Imama Husejna. Nisu mogli ovu osramoćenost ukloniti iz sjećanja muslimana. Zarobljeni Ehli-bejt bio je“Imam” koji je ovu moć uzeo iz ruku Beni Umejja, koji ne samo da je učinio da se zatvore neprijatelju putevi iskrivljenja ovog događaja, već su do u detalje zabilježeni u historiji pakost i nečovječna djela Imamovih ubica. Čak je na stranicama historije upisano ime svakoga onog ko je besramno, nečovječno i pakosno postupao.

 

  • 3 Oktobra, 2019