Znanje i upućenost hazreti Fatime, s.a.

Autor: Grupa autora
Izvor: Znamenja Upute 3
Share

Iskrice Zehrine, s.a., ličnosti

Znanje i upućenost

Hazreti Zehra se nije zadovoljila samo uputama i znanjem koje joj je obezbijedila kuća objave i nije smatrala dovoljnim samo stjecanje svjetla znanja koje je posredstvom mnogobrojnih sunaca znanja i spoznaja opkolilo njeno biće sa svih strana.

Ta velika žena je u svojim susretima s plemenitim ocem, Božijim Poslanikom, i svojim suprugom, Alijem, a.s., kapijom znanja Božijeg Poslanika, nastojala i trudila se da se posveti znanju koliko god je to mogla.[1] Upravo zbog toga je stalno slala svoja dva draga sina na skupove na kojima je govorio Božiji Poslanik, s.a.v.a., a nakon povratka kući podsticala bi ih da govore i prepričavaju ono što su čuli od Poslanika. Fatima je do te mjere iskazivala zainteresiranost i ljubav za usvajanje znanja. Također je u pitanju odgoja svoje djece postupala na isti način i vodila izuzetno mnogo računa o njima. Unatoč brojnim kućnim poslovima, podučavala je muslimanke znanju i uputama koje je bila stekla. Upornim i neumornim zalaganjem čista Zehra je stjecanjem ogromnog znanja i usvajanjem uzvišenih uputa sebe stavila u red najvećih prenosilaca hadisa i nosilaca čistog Poslanikovog sunneta.[2] To je išlo do te mjere da je nastala vrijedna i velika Zehrina knjiga kojom se ona izuzetno ponosila i hvalila, a koja se zvala Fatimin mushaf. Ona je predata njenim bezgrešnim potomcima koji su je nasljeđivali jedan za drugim. Nešto više o tome ćemo reći kada budemo govorili o vrijednoj zaostavštini te velike žene.

Dva govora[3] koja je hazreti Fatima održala poslije preseljenja njenog oca, od kojih je jedan bio izrečen u džamiji u prisustvu ashaba, a drugi u njenoj kući, najbolji su dokazi veličine spomenute knjige, uzvišenosti njene misli i savršenosti u znanju. Ovi govori su predočili sliku koja u čovjeku pobuđuje potrebu da se divi i da hvali dubinu misli ove veličanstvene žene, predvodnice žena svijeta, izvornost njenog razmišljanja, širinu njene obrazovanosti i snagu njenog izražavanja. Kroz te govore su se obistinili njeni nagovještaji u vezi s nedaćama koje će kasnije zahvatiti islamski ummet zbog skretanja vođstva sa svoga glavnog puta. Ono što je spomenuto uvećava njen uzvišeni položaj u pogledu književnosti, ali i borbe i zalaganja na Božijem putu.

Hazreti Fatima se ubraja među članove Poslanikovog Ehli bejta koji su posjedovali veliku bogobojaznost i koje je Gospodar poučio znanju, na što Kur’an izričito i nedvosmisleno ukazuje. Gospodar je Fatimu, obdarivši je znanjem, izdvojio od ostalih ljudi i ona je tako dobila ime Fatima. Budući da nije imala sebi sličnu, nazvana je Batul.

[1] Znanje hazreti Zehre nije bilo stečeno putem uobičajnog podučavanja karakterističnog za to vrijeme koje se sticalo u školi ili mektebu. Ona je bila Muhaddisa (što znači ona koja razgovara s melecima).

[2] Hazreti Zehra nije postala prenosilac hadisa tako što je na uobičajen način usvojila znanje.

[3] Na govore hazreti Zehre osvrnut ćemo se pojašnjavajući događaje koji su pratili njen život.

  • 20 Januara, 2022