Beni Umejje sljedbenici šejtana

Autor: Ibrahim Ajeti
Izvor: Vječne poruke
Share

Beni Umejje sljedbenici šejtana

Imam Husejn je u obraćanju vojsci Kufe potom je dao više pojašnjenja i objasnio postojeće stanje toga vremena, tj. 60. godine po Hidžri, rekavši:

“Znajte da se oni, tj. oni koji djeluju u okviru državnog aparata Beni Umejja, povode za šejtanom i pokoravaju se njegovoj naredbi. Ne odvajaju se od pokornosti njemu. U istoj toj mjeri izišli su iz okvira pokoravanja Bogu. Ne slušaju Uzvišenoga Gospodara. Otvoreno su se uhvatili zlodjela. Zanemarili su Božije granice. Prisvojili su sebi bogatstvo muslimana, tj. pare koje se skljupljaju u kasi koja pripada svim muslimanima i koje se trebaju trošiti na putu prosperiteta i mira muslimana i koje trebaju stvoriti blagostanje u životima ljudi. Prisvojili su sebi bejtul-mal koji pripada narodu, ono što se treba utrošiti za dobrobit, korist i otklanjanje životnih problema, osiguravanje zdravlja i sreće za ljude. Smatraju zabranjenim ono što je Bog dozvolio, a dozvoljenim ono što je Bog zabranio. Sada kad su oni doveli do ovakvog stanja, a i Poslanik je tako naredio, ko je dostojniji od mene, Husejna ibn Alija, sina Fatime, onoga na koga se odnosi ajet tathir[1] i ajet mubahile[2] učenika Zapovjednika vjernih, njegova sina, da promijeni ove okolnosti i da uništi stvari koje dovode islamski ummet do propasti.”

 

[1]„Allah želi odagnati od vas nevaljalštine, o Porodico Kuće poslaničke, i da vas sasvim očisti! “ (Al-Ahzâb, 33).

[2] „Hodite, pozvat ćemo sinove naše i sinove vaše, i žene naše i žene vaše, a doći ćemo i mi, pa ćemo se usrdno pomoliti i Allahovo prokletstvo na one koji neistinu govore prizvati! “ (Ali ‘Imrân, 61).

  • 1 Oktobra, 2019