Broj šehida među vojskom Imama Husejna

Autor: Ibrahim Ajeti
Izvor: Vječne poruke
Share

Broj šehida među vojskom Imama Husejna

Nije sasvim izvjesno koliko je osoba na Dan ašure zajedno s Imamom palo kao šehidi. Međutim, najčešće se spominje da su sedamdeset dvije osobe dosegle šehadet.

Taberi bilježi da su 72 Imamova ashaba pali kao šehidi. Šejh Mufid bilježi da je Omer ibn Sa‘d istog dana, tj. Dana ašure poslao Imamovu glavu, mir s njime, Ubejdullahu ibn Zijadu. Naredio je da odrube glave ashabima i članovima bliže porodice. Ukupno su bile 72 glave. U zijaretu Nahije mukades, koji se prenosi u Ikbalu od Sejjida Ibn Tavusa, također, spominju se imena 72 šehida. U ovom zijaretu spominju se imena 17 šehida Beni Hašima, a potom imena 55 šehida koji su bili Imamovi ashabi.

Zbilja treba biti pažljiviji prilikom istraživanja i sagledavanja djelovanja ova 72 čovjeka i na taj način dati odgovor kako je ova mala skupina mogla stvoriti ovaj ogromni, živi i vječni pokret. Da su Imam Husejn i njegovi pomagači imali ovosvjetski cilj i, poput velikog broja običnih ljudi, bili pogubljeni na putu prizemnog materijalnog cilja, ne bi bilo moguće da na ovom svijetu dobiju ovoliku veličinu. Pored toga, izgled samog ustanka pokazuje da ovo nije ustanak s materijalnim ciljevima i nije ukaljan ovosvjetskim i ličnim namjerama. Značaj koji je dobio ovaj ustanak u historiji islama, štaviše u historiji uopće, bio je zbog onoga što je prethodno rečeno i objašnjeno – bilo je zbog toga što je situacija i stanje islamskog svijeta toga dana nametnula Imamu Husejnu dužnost i njegova je procjena bila to da se treba ustati i žrtvovati svoj život. Očuvanje islama smatrao je ovisnim o ovom ustanku.

  • 2 Oktobra, 2019