Četeresnica Ašure jedan je od svetih dana u islamu

Autor: Ibrahim Ajeti
Izvor: Vječne poruke
Share

 

Na četeresnicu šehadeta Imama Husejna, mir s njim, i šehadeta njegovih vjernih i požrtvovanih pomagača pohvalno je učiniti zijaret Imama Husejna, mir s njim, i šehida Kerbele. Upravo iz tog razloga četeresnica šehadeta svake godine jedan je od dana kada se okuplja ogroman broj ljudi svetom gradu Kerbeli. Tada mnogi muslimani i sljedbenici Ehli-bejta sa svih strana dolaze na tu ponosnu zemlju. U spomen na te veoma velike ljude koji su pokazali najuzvišenije razine požrtovanosti i ponosa šalju selame. Svakako, na svakom jeziku i različitim riječima može se učiniti obred zijareta i iskazati svoja naklonost prema svetom cilju koji je doveo na polje šehadeta šehide puta istine. Ipak, bolje je da se prilikom zijareta ne zanemare riječi koje su prenesene od predvodnika vjere i da se zijaret i dova uče na isti način kako je preneseno od časnog Poslanika i čistih Imama. Vezano za dove, trebalo bi više pažnje posvetiti dovama koje se nalaze u časnom Kur'anu. Žalosno je da neki ljudi izdaleka dolaze npr. na zijaret Imama Ride, mir s njim, i da tokom tih nekolika dana koja provode u Mešhedu ne prouče ništa osim onog uobičnog zijareta koji su napravili prodavači zbirka zijareta. Oni ostaju lišeni dobra učenja velikog broja zijareta koji se prenose od čistih Imama. Takvi ljudi ne poznaju Imama Ridu, mir s njim, osim kao Garibul-gureba.[1]

Ovakvi ljudi, iako posjeduju vjeru, oni je ne poznaju. Vjerovanje nije isto što i poznavanje vjere. Neki ljudi vjeruju u Boga, Poslanika i vjeru i ozbiljno se zalažu u izvršavanju vjerskih obreda, ali ne poznaju vjeru. Njihova zalaganja u većini slučajeva nisu praćena znanjem i svojstvena su običnim ljudima. Isti ti ljudi, ponekad s namjerom stjecanja Božije blizine, ratuju s Bogom i zbog vjere napadaju vjernike. Da oni ne bi bili nevjernici, vjernike proglašavaju nevjernicima. Ko god bude smatrao da je Božiji poslanik Muhammed ibn Abdullah, s.a.v.a., donositelj poslanice i nositelj poslanstva te potvrdi da je istina ono što je on prenosio do Gospodara, on je musliman. Međutim, svaki musliman ne razumije šta znači biti istinski musliman, šta je cilj slanja Božijeg poslanika, s.a.v.a., kako treba učiti dovu i obavljati zijaret, koja djela mogu biti sredstva približavanja Svevišnjem Gospodaru. Štaviše, moguće je da neki čovjek ili neki ljudi istovremeno, dok su muslimani i veoma pobožni, imaju razmišljanja koja su u potpunosti oprečna vjeri, da u ime tevhida i spoznaje Boga pripisuju sudruga Bogu i da se u ime iskrenosti pretvaraju pred drugima.

Prema tome, ako je rečeno da je nečiji postupak oprečan vjerovanju ili da je razmišljanje tog čovjeka ili nekih ljudi oprečno vjeri i Kur'anu, ni u kojem slučaju ne znači da oni nisu muslimani.

 

[1]Garibul-gureba u doslovnom prijevodu najveći usamljenik jedan je od nadimaka Imama Ride, koji je on zadobio nakon što je od strane Mamuna bio pozvan u Tus, daleko od Medine, svoga rodnog grada i porodice.

  • 12 Oktobra, 2019