Gine i Habib ibn Mazahir

Autor: Mustafa Kamali
Izvor: Sunce pod kopitama
Share

Gine i Habib ibn Mazahir

Habib ibn Mazahir, jedan od velikana prijatelja imama Husejna, otišao je u boj. On je vodio tešku borbu, ali mu je na koncu jedan čovjek iz plemena Beni Temim zadao udarac zbog kojeg je pao na zemlju. Pokušao je da ustane, ali Husejn ibn Temim ga je udario sabljom po glavi i ponovo ga oborio na zemlju. Onaj čovjek iz plemena Beni Temim mu je zatim prišao i odsjekao mu glavu.

Husejn ibn Temim mu je rekao: “I ja sam sudionik u njegovom ubistvu.”

Ovaj mu je odvratio: “Tako mi Boga, niko ga nije ubio do ja.”

Husejn ibn Temim ga je zamolio: “Daj mi tu glavu samo nekoliko minuta da je vežem na vrat svog konja i da provedem konja pred ljudima da znaju da sam i ja imao udio u njegovom ubistvu i onda ću ti vratiti glavu da je možeš odnijeti kod Ibn Zijada, a ja neću ništa tražiti od nagrade koju ćeš dobiti.”

Ovaj nije prihvatio i počela je svađa. Na kraju su ljudi iz njihovog plemena presudili između njih. Husejn ibn Temim je dobio glavu, stavio je na vrat svog konja i hodao među vojnicima, a zatim je vratio onom čovjeku.

Poslije, nakon povratka u Kufu, taj čovjek je vezao Habibovu glavu na vrat svog konja i otišao do Ibn Zijadove palače. Kasim ibn Habib, Habibov sin, koji je bio dječak, ugledao je glavu svog oca i krenuo za njim. Gdje god je taj čovjek išao, mali ga je pratio. Kada bi ušao u palaču i on bi ušao, kad bi izlazio i on bi za njim. Čovjek je to primijetio i posumnjao u dječaka pa stao i upitao ga: “Sine, što me svugdje pratiš?” On je odgovorio: “Onako.” Čovjek ga je ponovo upitao: “Da, ima nešto, reci šta je bilo?” i dječak je tada rekao: “Ta glava koju nosite je glava moga oca. Hoćete li mi je dati da je ukopam?” Nemilosrdni čovjek je odgovorio: “Sine, namjesnik ne želi da ova glava bude ukopana. Za ovu glavu on će mi dati dobru nagradu.”

Kasim ibn Habib je počeo plakati i rekao je:

“Ali će ti Bog za to dati najgoru kaznu. Tako mi Boga, ubio si velikog čovjeka i čovjeka koji je bolji od tebe.”

Od tada je jedina želja tog dječaka bila da što prije poraste i da osveti svog oca. Sve vrijeme je pratio tog čovjeka i napokon, poslije nekoliko godina, u vrijeme namjesništva Mus'ab ibn Zubejra, pronašao ga je u njegovom šatoru u Mus'abovoj kasarni i odsjekao mu glavu.

Šehadet Habiba ibn Mazahira  je Imamu teško pao. S dubokim žaljenjem je rekao:

“Sebi i onima koji podržavaju moje prijatelje očekujem nadoknadu kod Allaha.”

  • 8 Septembra, 2019