Hadisi i predaje o imametu Imama Hadija, a.s.

Autor: Šejh Mufid, r.a., umro 413.
Izvor: El-Iršad fi ma'rifeti hudžeždi-l-llahi 'ala-l-'ibad
Share

Hadisi i predaje o imametu Imama Hadija, a.s.

28. poglavlje: Spomen nekih jasnih tekstova i išareta koji su preneseni u vezi njegovog imameta

Ibn Kuluvije (svojim senedom) mi je prenio od Ismaila ibn Mehrana i rekao:

Kada je Imam Dževad, a.s. htio da po prvi put ode iz Medine u Bagdad prilikom izlaska sam mu rekao:

“Žrtvovao bih se za tebe, ja sam zabrinut za tebe zbog ovog puta na koji ideš. Na koga će se prenijeti pitanje imameta nakon tebe?”

Imam se nasmijan okrenuo prema meni i rekao:

“Ono što ti pretpostavljaš nije ove godine (i ja ću se vratiti).”

Kada ga je Mu’tesim pozvao da dođe i kada je po drugi put otišao u Bagdad kod Mutesima prije odlaska sam mu rekao:

“Žrtvovao bih se za tebe, ti odlaziš. Reci mi kome je odgovoran za pitanje imameta nakon tebe?”Imam je plakao toliko da mu se brada natopila suzama. Potom se okrenuo prema meni i rekao:“Ovaj put postoji zabrinutost i opasnost za mene i nakon mene za pitanje imameta će biti odgovoran moj sin Ali.”

 

  • 16 Februara, 2021