Hatidžin brak sa Poslanikom

Autor: Ajetullah Ibrahim Emini
Izvor: Banuje nomunei islam
Share

Hatidžin brak sa Poslanikom

Jedna istaknuta i sjajna tačka u Hatidžinom životu je priča o njenom braku sa Poslanikom, s.a.v.a. Nakon što su Hatidžini, prvi i drugi suprug, umrli ona je stekla specifičnu neovisnost i slobodu i, poput najmudrijih i najsposobnijih muškaraca, posvetila se trgovini ne prihvatajući ponude za brak. Iako je zbog porodičnog porijekla, ugleda i velikog imetka imala mnogo prosaca koji su bili spremni dati veliki vjenčani dar kako bi se oženili sa njom ipak je ona kategorično odbijala sve bračne ponude. Mhatieđutim, interesantna je činjenica da je upravo ta Hatidža koja nije prihvatala, ni pod koju cijenu, da se uda za istaknute i bogate prosce među Arapima, iskazala veliko interesovanje i želju da se uda za Muhammeda koji je bio siroče i bez imetka. Hatidža nije bila žena koja nije imala prosaca. Historija je zabilježila da su joj dolazili bogati prosci čak i iz vladarskih porodica, ali ona nije pristajala na brak. A što se tiče udaje za Muhmmeda, ne samo da je bila spremna, nego je sama, insistirajući i uz veliku želju predložila sklapanje tog braka tako da je čak i vjenčani dar izdvojila iz svog imetka. Ta činjenica je bila uzrokom podsmijeha i kritika. S obzirom da su žene, uglavnom, naklonjene bogatstvu i ugodnom životu i da im je najveća želja da dobiju bogatog i uglednog muža kako bi u bračnom životu uživale sve blagodati, jasno je da je Hatidža imala uzvišenije mišljenje o braku i da je isčekivala izvanrednog supruga i izuzetnu ličnost. Očito je da Hatidža nije željela bogatog i imućnog supruga nego je tražila izuzetan karakter i produhovljenu ličnost koji će spasiti svijet od nesreće i neznanja. Historija nas obaviještava da je Hatidža od nekih učenih ljudi svoga vremena čula da je Muhammed, s.a.v.a., posljednji Božiji Poslanik i sama je vjerovala u to. Neko vrijeme nakon što je Muhammeda izabrala za vođu svojih trgovačkih karavana – a možda je i sam taj postupak bio jedna vrsta ispita kako bi se uvjerila u mišljenja učenjaka – a Mejseru, svoga slugu, postavila da nadgleda putovanja, koji joj je kasnije prepričavao čudne događaje vezane za Muhammeda, ta plemenita žena je konačno pronašla željenu osobu za brak. Pozvala je Muhammeda i rekla: „O Muhammede, pošto sam uvidjela da si ti plemenit, povjerljiv, istinoljubiv i karakteran, želim da sklopim brak s tobom.“[1]  Muhammed, s.a.v.a., je o tome obavijestio svoje amidže i oni su kao prosci otišli kod Hatidžinog amidže i iznijeli svoje namjere. Hatidžin amidža koji je bio jedan od učenih ljudi htio je da odgovori, ali pošto nije mogao dobro govoriti, inicijativu je preuzela Hatidža i rekla: „O amidža! Iako si dostojniji od mene da govoriš, ja sama više raspolažem sobom“, a zatim je dodala: „O Muhammede! Sama sam ti predložila brak, a i mehr[2] sam izdvojila iz svog imetka. Reci svome amidži da za svadbenu gozbu zakolje kamilu.“[3] Historija bilježi da je Hatidža Varaku uzela kao posrednika u sklapanju braka sa Muhammedom, s.a.v.a. Kada ju je Varaka obavijestio da su Muhammed i njegovi rođaci pristali na sklapanje braka, Hatidža mu je, u znak zhavale, poklonila veliki dar.[4] Kada je Muhammed htio izaći iz kuće Hatidža mu je rekla: „Ova kuća je tvoja kuća i ja sam tvoja sluškinja. Kada god želiš, dođi u svoju kuću.“[5] Ovaj brak je za Poslanika imao veliku vrijednost jer je, sa jedne strane, bio siromašan i upravo iz tog razloga, ili nekih drugih, do dvadeset i pete godine nije mogao da se oženi. Sa druge strane bio je bez kuće i sam. Osjećao je usamljenost i preko ovog blagodarnog braka pronašao je prijatelja i dobrog savjetnika.

[1] Biharu-l-envar, sv. 16, str. 9.

[2] Vjenčani dar.

[3] Tazkiretu-l-havas, str. 302; Biharu-l-envar, sv. 16, str. 14.

[4] Biharu-l-envar, sv. 16, str. 65.

[5] Sefinetu-l-bihar.

  • 13 Maja, 2019