Scroll to top
Podijeli

Hazreti Hatidža, žena trgovkinja


Autor teksta: Ajetullah Ibrahim Emini
Izvor: Banuje nomunei islam

13. Maja 2019.

Hazreti Hatidža, žena trgovkinja

Iako historija nije zabilježila detalje iz života ove plemenite žene, ipak ono što je preneseno može, u određenoj mjeri, rasvijetliti njenu ličnost. Hatidža, s.a., se, na početku mladosti, udala za Atika ibn ‘Aiza, ali nije prošlo mnogo kada je Atik umro i Hatidžu ostavio sa velikim imetkom i bogatstvom. Ona je jedno vrijeme bila neudata, a zatim je sklopila brak sa jednim od istaknutih pripadnika plemena Benu Temim po imenu Hind ibn Binas. Međutim i Hind je umro veoma mlad i ponovo je Hatidža ostala sama sa velikim bogatstvom.[1] Jedna od činjenica koje mogu osvijetliti veliki duh, slobodoumnost i nezavisnost duha ove plemenite žene je i to da Hatidža nije zapustila i upropastila bogatstvo koje je naslijedila od prvog i drugog muža i nije pribjegla lihvarenju i kamatarenju, što je bilo uobičajeno u to vrijeme, nego ga je upotrijebila za trgovinu i poslovanje. Uposlila je pouzdane i čestite ljude i počela da se bavi trgovinom. Legalnim načinom trgovanja Hatidža je povećala svoje bogatstvo tako da je zabilježeno: „U rukama njenih uposlenika bilo je na hiljade kamila koje su bile korištene u trgovini po ostalim zemljama kao što su Egipat, Sirija i Jemen.“[2] Ibn Hišam piše: „Hatidža je bila bogata i plemenita žena koja se bavila trgovinom i zaposlila je muškarce koji su poslovali za nju.“[3] Jasno je da upravljanje tako velikim karavanima, u to vrijeme na arapskom poluotoku nije bio lahak posao, posebno ako ga vodi jedna žena. I to u vrijeme kada su žene bile lišene društvenih prava, a mnogi nemilosrdni muškarci su zakopavali svoju živu žensku djecu. Prema tome, ta plemenita žena je morala imati izuzetne sposobnosti, istaknuti karakter, nezavisnost duha i obaviještenost kako bi mogla rukovoditi tako velikom i opsežnom trgovinom. [1] Udaja hazreti Hatidže za nekog drugog prije Božijeg Poslanika, s.a.v.a., nije utvrđeno i postoje dokazi koji mogu utvrditi činjenicu da se ona udavala prije udaja za Muhammeda, s.a.v.a.

[2] Biharu-l-envar, sv. 16, str. 26.

[3] Es-Siretu-n-nebevije, Ibn Hišam, sv. 4, str. 199.

Post a Comment

Povezani članci