Hazreti Abbas

Autor: Mustafa Kamali
Izvor: Sunce pod kopitama
Share

Hazreti Abbas

I hazreti Husejnova braća su jedan za drugim išli u rat i ginuli: Osman ibn Ali, Džafer ibn Ali, Abdullah ibn Ali i Abbas ibn Ali, sinovi Ummu-l-Benine.

Kada je Abbas ibn Ali, koji je bio i barjaktar u Imamovoj vojsci na Kerbeli,[1] vidio težinu borbe i usamljenosti svog imama Husejna, pozvao je svoju braću s majčine strane, Abdullaha, Džafera i Osmana, i rekao im:

“Neka moja duša bude žrtva za vas! Istupite u boj i branite svog brata dok pred njim ne umrete!”

Oni su ga poslušali i izašli, stali pred Imama i branili ga svojim licima i grlima sve dok jedan po jedan nisu poginuli, samo se Abbas i dalje borio i na koju god je stranu Imam krenuo, Abbas je trčao ispred njega štiteći ga.[2] A za Abbasa[3] ibn Alija kažu da je bio čovjek lijepog lica, razvijen i uopće, tako lijep da su ga zvali Mjesecom Beni Hašima.

U jednom momentu, žeđ je Husejnu i njegovim saputnicima postala nepodnošljiva pa je uzeo mješine za vodu i s bratom Abbasom ispred sebe otišao do Eufrata da donese vode. Međutim, grupa neprijateljskih konjanika ga je spriječila. Ebu-l-Fadl Abbas je odmah napao neprijateljsku liniju, svojim milozvučnim glasom pjevajući ratnu pjesmu: Nemam straha ja od smrti što dušu uzdiže… te probio neprijateljsku liniju i došao do vode. Kada je napunio mješinu vodom, uzeo je da se napije, prinio vodu usnama, ali se naglo trznuo, prolio je i brzo se udaljio pjevajući stihove:

Nefse hudi, poniženje tebi sad se sprema,

želiš život, nemao ga, kad Husejna nema.

On na mejdan stupio je – ti bi vodu pio,

Bogme nećeš, ne da iman, koji mi je mio.[4]

Na putu kojim se vraćao, Zejd ibn Verka’ mu je napravio zasjedu sakriven iza drveta hurme, a pomagao mu je Hakim ibn Tufejl. Kad je Abbas naišao, on je izašao i sabljom zamahnuo po njegovoj desnoj ruci. Abbas je brzo uzeo sablju u lijevu ruku i napao ga uz sljedeće stihove:

 

Allaha mi dragog, i desnicu ruku odsijecite,

al’ silno ću branit svoj din i svoga Imama,

tog čistog i sigurnog sina Poslanika islama.

 te se nastavio boriti dok ga nije obuzela slabost. U tom trenutku istrčao je Hakim ibn Tufejl, koji je dotad bio sakriven iza stabla hurme, i udario sabljom u Abbasovu lijevu ruku. Ponovo su se začuli ratni stihovi:

 

Ne strepi dušo od nevjernika,

već primi muštuluk Milosnika,

o društvu plemenitog Odabranika.

zālim okrutno ljevicu moju strže,

Bože, nek ih plami vatre Tvoje prže!

 

Ubrzo su ga njih dvojica ipak nemilosrdno ubili zadavši mu udarac u glavu. U zadnjem trenutku njegov glas dopro je do ušiju njegovoga brata:

“Neka je od mene mir tebi, o, Ebu Abdullah.” Imam Husejn je u tom trenutku zavapio: “Sad mi je kičma slomljena i nije mi preostalo nikakvo rješenje.”[5]

Hani ibn Subejt je pričao:

“Ja sam bio jedan od onih koji su bili svjedoci Husejnovog ubistva. Bio sam deseti od deset konjanika koji su tjerali konje i bili smo jako umorni. Najedanput, neko malo dijete je istrčalo iz šatora. Imalo je samo košulju na tijelu i štap u ruci. Jako uplašeno, gledalo je nadesno i nalijevo. Učinilo mi se da vidim i kako se tresu dva zrna bisera obješena na njegove uši. Neki čovjek je jurnuo prema njemu i kada ga je stigao, sageo se na konju, zgrabio dijete i sabljom ga raspolovio na dva dijela.“[6] Hišam es-Sekuni je dodao: “Ubica ovog djeteta bio je sam Hani ibn Subejt koji je, plašeći se ukora ljudi, o tome govorio dvosmisleno i nije spominjao ime ubice.“[7]

 


[1]Mekatilu-t-Talibijjin, str. 90; Biharu-l-envar, sv. 45, str. 39.

[2]El-Ehbaru-t-tival, str. 258; Musiru-l-ahzan, str. 68.

[3]Abbas ibn Ali ibn ebi Talib (…–61. h. / …–681. god.), nadimak mu je Ebu-l-Fadl, poznat i po nadimku Sakka (onaj koji ljude napaja vodom)

[4]Biharu-l-envar, sv. 45, str. 43; Ibsaru-l-‘ejn, str. 30.

[5]Biharu-l-envar, sv. 45, str. 42; Mektelu-l-Husejn (Harezmi), sv. 2, str. 144.

[6]El-Bidajetu ven-nihaje, sv. 8, str. 187; Taberi, sv. 5, str. 450; El-Kamil, sv. 4, str. 77; Mektelu-l-Husejn (Harezmi), sv. 2, str. 145.

[7]El-Bidajetu ven-nihaje, sv. 8, str. 187; Taberi, sv. 5, str. 450.

  • 9 Septembra, 2019