Hazreti Hatidža, s.a., prije udaje za Muhammeda, s.a.v.a.

Autor: Grupa autora
Izvor: Znamenja Upute 1
Share

Hazreti Hatidža, s.a., prije udaje za Muhammeda, s.a.v.a.

 

Hatidža se rodila u plemenitoj porodici na dobrom glasu s lijepom i pohvalnom ćudi. Svi članovi porodice su bili sljedbenici čiste vjere Ibrahima, a.s. U vrijeme kada je Jemenski kralj odlučio da Crni kamen s Ka’be skine i odnese ga sa sobom u Jemen, Huvejlid, Hatidžin otac, suprotstavio se tome i nije se uplašio kralja i njegovih mnogobrojnih pristalica na putu odbrane ideala i obreda svoje vjere. Esed ibn Abduluzza, Hatidžin djed, bio je jedna od istaknutih ličnosti koje su sudjelovale u Hilfu-l-fudul, koji je bio sklopljen radi pomoći obespravljenima, a Poslanik, s.a.v.a., je svjedočio[1] važnost ovog ugovora i potvrdio vrijednosti na čijoj osnovi je bio sklopljen. Vereka ibn Neufil, Hatidžin amidžić,[2] družio se s kršćanima i jevrejima i čitao je njihovu literaturu.

Historija nije detaljno i precizno zabilježila hazreti Hatidžin način života prije udaje za Muhammeda. U jednim historijskim izvorima preneseno je da se dva puta udavala prije Muhammeda, da se jedan suprug se zvao ‘Atik ibn ‘Aiz El-Mehzumi, a drugi Ebu Hale Et-Temimi[3] i da je imala djecu s njima. Međutim, u drugim historijskim izvorima je preneseno da je Hatidža u vrijeme udaje za Muhammeda bila djevojka.[4] U ovom slučaju Zejneb i Rukajja su bile kćerke njene sestre koje je bila usvojila nakon preseljenja njihove majke, Hale.[5]

Historičari su se razišli u određivanju hazreti Hatidžine starosne dobi u vrijeme udaje za Muhammeda. Tako su neki tvrdili da je imala dvadeset i pet godina, po nekima je imala dvadeset i osam, prema nekim trideset, nekim drugim trideset i pet, a neki su smatrali da je imala četrdeset godina.[6]

[1] Es-Siretu-n-nebevijje, sv. 1, str. 141.

[2] Verekat ibn Neufil: historijski se vrlo teško može dokazati postojanje ovog čovjeka, ali u knjigama sire on se nikako ne izostavlja. Posebno ga potenciraju zapadni orijentalisti. Također, emevije nisu propuštali nijednu priliku da dovedu u pitanje poslanstvo Božijeg Poslanika, s.a.v.a.

[3] Radi uvida o razilaženju predaja o ovoj temi vidi: El-Isabe, sv. 3, str. 611, Es-Siretu-l-halebijje, sv. 1, str. 14; Usdu-l-gabe, sv. 5, str. 71 i 121.

[4] U vezi s hazreti Hatidžom, s.a., nesporno je nekoliko činjenica: a) bila je izuzetno ugledna, moralna, čedna i čestita gospođa, pa su je zvali Tahire – čista, b) bila je jako uspješna i imućna, c) bila je poznata i popularna ličnost, zvali su je prvakinjom Kurejša, d) bila je izuzetno lijepa – svi historičari ističu da je bila najljepša žena u Kurejšu (Es-Sahihu mine-s-sire, sv. 2, str. 195) e) bila je izuzetno tražena, tako da su svi čelnici i poznate ličnosti Kurejša željeli da im ona bude supruga, f) hazreti Hatidža, s.a., je odbijala ponude za brak svih poznatih ličnosti Kurejša, a njenu su ruku, između ostalih, tražili Ukbe ibn Ebu Mu'it, Salt ibn Ebu Jehab, Ebu Džehl i Ebu Sufjan, ali ih je ona odbila, g) Božiji Poslanik, s.a.v.a., je neizmjerno mnogo volio hazreti Hatidžu, s.a., zato je nikad nije zaboravljao, nije je prestao spominjati i hvaliti niti joj iskazivati vjernost i h) neke od Poslanikovih supruga, koje su kasnije imale vrlo jake političke utjecaje zahvaljujući roditeljima i svojim političkim stavovima, bile su posebno ogorčene na ličnost hazreti Hatidže. Kako se onda može prihvatiti da je ona nekad bila udata za dvojicu potpuno nepoznatih osoba, o kojima se osim imena ništa ne zna, i da je odbijala poznate ličnosti kao udovica i kad je bila u zrelim godinama? Zanimljivo je da je jedan od dvojice Hatidžinih bivših „muževa“ Et-Temimi zapravo bio beduin po plemenskoj pripadnosti, a za beduina se nije udavala ni obična građanka, a kamoli neko poput Hatidže. Ebu Hale (njen drugi suprug) je potpuno nepoznat! Nije li priča o udaji hazreti Hatidže, kao udovice, za Poslanika, s.a.v.a., pokušaj onih koji su po svaku cijenu nastojali uzdizati određene političke ličnosti, koje su bile simboli emevijske škole i oponenti Ehli bejta, a.s., da se samo jedna od Poslanikovih supruga prikaže kao djevojka?

Zar te iste osobe zbog ljubomore i zavisti nisu stalno uznemiravale Poslanika, s.a.v.a.? Zar nisu smišljale zavjere protiv drugih Poslanikovih supruga koje su bile ljepše, kako bi ga odvratili od njih? Zar nisu žrtvovali i samog Poslanika, s.a.v.a., ističući i insistirajući na tome da se on oženio djevojčicom od devet godina dok se ona igrala s drugaricama, koja nije ni znala šta se dešava, šta znači udaja, a da bi ta supruga ispala izuzetno voljena i tražena, pa makar Poslanik, s.a.v.a., taj najčasniji Božiji rob, ispao najveći …?

[5] Menakibu ali Ebu Talib, sv. 1, str. 159, vidi: E'lamu-l-hidaje, sv. 3 i Es-Sahih min sireti-n-nebijji-l-a'zem, sv. 1, str. 121-126.

[6] Vidi Es-Siretu-l-halebijje, sv. 1, str. 140; El-Bidajetu ve-n-nihaje, sv. 2, str. 259; Biharu-l-envar, sv. 16, str. 12; Siretu Mugaltaj, 2; Es-Sahih min sireti-n-nebijji-l-a'zem, sv. 1, str. 121-126.

  • 11 Decembra, 2019