Imam Hasanovo, a.s., opremanje i dženaza

Autor: Grupa autora
Izvor: Znamenja Upute 4
Share

Imam Hasanovo, a.s., opremanje i dženaza

Sejjiduš-Šuheda je počeo opremati svog brata, a pomagali su mu Abdulah ibn Abbas, Abdurrahman ibn Džafer, Ali ibn Abdullah ibn Abbas, njegova dva brata: Muhammed ibn Hanefije i Abul-Fadl Abbas, pa ga je ogasulio i umotao u ćefine, namirisao balzamom, sve očiju preplavljenih suzama. Nakon što je završio, naredio je da njegovo časno tijelo bude preneseno u Poslanikovu džamiju radi obavljanja dženaze namaza.[1]

Imamova dženaza je bila tako velika da Poslanikov grad nije vidio sličnu, jer su Hašemije poslali ljude u naselja i sela oko Medine da ih obavijeste o preseljenju Imama Hasana pa su svi krenuli prema gradu da steknu nagradu učešća na dženazi časnog Imama.[2]

Se'alebe ibn Malik je govorio o mnoštvu ljudi na dženazi: „Učestvovao sam na dan kada je Hasan preselio i bio ukopan u Beki'u; da se bacila taj dan u Beki'u igla, ne bi pala a da ne bi na glavu čovjeka.“[3]

Veličina dženaze je bila tolika da Beki’ nije mogao primiti nikoga više zbog mnoštva prisutnih.

[1] E'januš-ši'e, sv. 4, str. 80.

[2] Tarihu Ibn Asakir, sv. 8, str. 228.

[3] El-Isabe, sv. 1, str. 330.

  • 14 Oktobra, 2021