Imetak

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Imetak

Imetak je gorivo strasti

Bogatstvo i sinovi ukras su u životu dunjalučkom, a dobra djela, koja vječno ostaju, bit će kod Gospodara tvoga bolje nagrađena i ono u šta se čovjek može pouzdati.[1]

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista su zlatnici i srebrenjaci uništili one prije vas, a i vas će uništiti!”[2]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Rekao je šejtan, Božije prokletstvo s njim: ‘Posjednik imetka neće se spasiti od mene jednom od triju stvari kojima mu odlazim ujutro i navečer: sticanjem imetka na nedozvoljen način, trošenjem imetka tamo gdje ne treba i takvom ljubavlju za imetak koja suzbija prava koja imetak ima.’”[3]

3. Imam Ali, mir s njim: “Imetak je gorivo strasti.”[4]

4. Imam Ali, mir s njim: “Imetak čini želje jačim.”[5]

Posljedice ljubavi prema imetku

I imetak pretjerano volite.[6]

1. Isa, a.s.: “Ne gledajte u imetak dunjalučara, jer zaista sjaj njihovog bogatstva odnosi svjetlo vaše vjere.”[7]

2. Imam Ali, mir s njim: “Imetak upropaštava budućnost i produžuje želje.”[8]

592. Imam Ali, mir s njim: “Ljubav prema imetku razara vjeru i uništava uvjerenost (jekin).”[9]

Ljubav prema dozvoljenom imetku

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Kako je lijep ispravan imetak za ispravnog čovjeka!”[10]

2. Imam Ali, mir s njim: “Bogatstvo je u tuđini domovina, a siromaštvo je i u domovini tuđina.”[11]

3. Imam Zejnu­l­Abidin, mir s njim: “Ulaganje s ciljem zadobijanja nove vrijednosti potpuna je čestitost.”[12]

4. Imam Sadik, mir s njim: “Nema dobra u čovjeku koji ne voli sticati dozvoljeni imetak da bi njime čuvao svoju čast, vraćao dug i održavao rodbinske veze.”[13]

Veliko bogatstvo

Zaokuplja vas nastojanje da što imućniji budete sve dok grobove ne naselite. [14]

O vjernici, mnogi svećenici i monasi doista na nedozvoljen način tuđa imanja jedu i od Allahova puta odvraćaju. Onima koji zlato i srebro gomilaju i ne troše ga na Allahovom putu navijesti bolnu patnju. [15]

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Ne plašim se siromaštva za vas, nego se plašim nastojanja da što imućniji budete i da se nadmećete u brojnosti.” [16]

2. Imam Ali, mir s njim: “Obilje imetka kvari srca i uzgaja grijehe.”[17]

3. Imam Husejn, mir s njim: “Ako imetak ne pripada tebi, onda ti pripadaš imetku. Ne ostavljaj ga, jer on neće ostati za tebe; pojedi ga prije nego on izjede tebe!”[18]

4. Imam Sadik, mir s njim: “Ne uveća se imetak čovjeka, a da se ne uveća Božiji dokaz protiv njega. Ako možete ovaj dokaz udaljiti od sebe, učinite to!” Neko upita: “Kako?” On reče: “Tako što ćete podmiriti potrebe svoje braće iz svoga imetka.”[19]

5. Imam Sadik, mir s njim: “Između ostalog, Allah, dž.š., je šapnuo Musau, a.s.: ‘Ne zavidi nikome na bogatstvu, jer uz obilje imetka ide i obilje grijeha zbog obaveznosti prava prema tom imetku.’”[20]

6. Imam Sadik, mir s njim: “Tražio sam smiraj srca i našao sam ga u malom imetku.”[21]

7. Imam Rida, mir s njim: “Ne stiče se imetak, osim uz pet osobina: veliki tvrdičluk, duge želje, pohlepu koja prevladava, prekidanje rodbinskih veza i davanje prednosti Dunjaluku nad Ahiretom.”[22]

Oni koji stiču imetak na nedozvoljen način

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko stiče imetak na nedozvoljen način, Allah, dž.š., će ga učiniti siromašnim.”[23]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Kome nije važno odakle će steći imetak, ni Allahu neće biti važno odakle će ga uvesti u Vatru.”[24]

3. Imam Ali, mir s njim: “Ko stekne imetak onako kako ne treba, utrošit će ga tako da neće imati nagrade.”[25]

4. Imam Sadik, mir s njim: “Ko stekne imetak na nedozvoljen način, nad njim će zagospodariti građevine, zemlja i voda.”[26]

5. Imam Sadik, mir s njim: “Ko traži imetak na pogrešan način, uistinu će biti lišen njegove trajnosti.”[27]

Imetak je ono što koristi ljudima

1. Poslanik, s.a.v.a.: “U tvom su imetku tri saučesnika: ti, gubici i nasljednici. Zato, ako možeš, potrudi se da ne budeš slabiji od njih.”[28]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Čovjek kaže: ‘Moj posjed, moj posjed! Moj imetak, moj imetak! O siromahu!’ Gdje si bio kada je bilo imetka a tebe ne bi?! Zar je tvoj imetak više od onoga što si pojeo, uništio, obukao i poderao, udijelio i ostavio za Ahiret?! Zbog toga će ti se ili smilovati ili ćeš biti kažnjen. Zato razmisli da ti tuđi imetak ne bude draži od tvoga imetka.”[29]

3. Imam Ali, mir s njim: “Imetak je ono što koristi ljudima.”[30]

4. Imam Ali, mir s njim: “Imetak oplemenjuje vlasnika dok ga udjeljuje, a ponižava ga kada škrtari.”[31]

5. Imam Ali, mir s njim: “Pričuvaj od imetka u mjeri neophodnosti, a višak pošalji za Dan potrebitosti.”[32]

6. Imam Ali, mir s njim: “Najbolji imetak je onaj kojim se čuva čast i isplaćuju prava.”[33]

7. Imam Ali, mir s njim: “Najbolji tvoj imetak je onaj koji ti pomaže da zadovoljiš svoje potrebe.”[34]

8. Imam Sadik, mir s njim: “Zaista vam je Allah, dž.š., dao višak imetka da biste ga usmjeravali tamo gdje je On odredio, a nije vam ga dao da biste ga gomilali.”[35]

9. Imam Rida, mir s njim: “Najbolji čovjekov imetak su zalihe sadake i milostinje.”[36]


[1] El-Kehf, 46.

[2] El-Kafi, 2/316/6.

[3] Et-Tergibu ve-t-terhib, 4/182/68.

[4] Nehdžu-l-belaga, mudrost 58.

[5] Gureru-l-hikem, 577.

[6] El-Fedžr, 20.

[7] El-Mehadždžetu-l-bejda’, 7/328.

[8] Gureru-l-hikem, 1427.

[9] Isto, 4876.

[10] Tenbihu-l-havatir, 1/158.

[11] Nehdžu-l-belaga, mudrost 56.

[12] El-Kafi, 1/20/12.

[13] Isto, 5/72/5.

[14] Et-Tekasur, 1­2.

[15] Et-Tevbe, 34.

[16] Kenzu-l-‘ummal, 6139.

[17] Gureru-l-hikem, 7109.

[18] Ed-Durretu-l-bahire, 24.

[19] Emali-t-Tusi, 302/600.

[20] El-Kafi, 2/135/21.

[21] Mustedreku-l-vesail, 12/174/13810.

[22] El-Hisal, 282/29.

[23] Emali-t-Tusi, 182/306.

[24] Biharul-envar, 103/13/63.

[25] Tuhafu-l-‘ukul, 94.

[26] El-Mehasin, 2/445/2528.

[27] Tuhafu-l-‘ukul, 321.

[28] Kenzu-l-‘ummal, 16147.

[29] Biharul-envar, 71/356/17.

[30] Gureru-l-hikem, 508.

[31] Isto, 1838.

[32] Nehdžu-l-belaga, pismo 21.

[33] Biharul-envar, 78/7/60.

[34] Biharul-envar, 78/12/70.

[35] El-Fekih, 2/57/1693.

[36] Tenbihu-l-havatir, 2/182.

  • 19 Decembra, 2022