Istina / pravo

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Istina

Nego istinom suzbijamo laž, istina je uguši i laži nestane; a teško vama zbog onoga što o Njemu iznosite![1]

1. Imam Ali, mir s njim: “Istina je najjači pomagač.”[2]

2. Imam Ali, mir s njim: “Znajte, zaista je istina mirna jahalica na koju je sjeo njoj dostojan jahač koji je uzeo uzde njene u ruke. Ove mirne i poslušne jahalice nosile su svoje jahače dok nisu stigli do rasprostranjenog hlada.”[3]

3. Imam Ali, mir s njim: “Ko bude tražio čast mimo istine, ostat će ponižen, a onaj ko se bude protivio istini, klonut će.”[4]

4. Imam Sadik, mir s njim: “Nema krivde koja je stala naspram istine, a da je istina nije nadvladala, a to su Božije riječi: Nego istinom suzbijamo laž, istina je uguši i laži nestane.”[5]

5. Imam Sadik, mir s njim: “Čast je to da se povinuješ istini kada se suočiš s njom.”[6]

Težina istine

Mi vam istinu šaljemo, ali većini vam je istina odvratna.[7]

1. Imam Ali, mir s njim: “Istina je teška i zdrava, a krivda je lahka i nezdrava.”[8]

2. Imam Bakir, mir s njim: “Kada se približilo vrijeme smrti moga oca, Alija ibn Husejna, prigrlio me u naručje i rekao: ‘O sinak moj, oporučujem ti isto ono što je meni oporučio moj otac kada mu se približilo preseljenje i rekao je da je i njemu otac isto oporučio. O sinak moj, budi strpljiv kada je istina u pitanju, koliko god ona bila gorka.’”[9]

 

Obaveznost govora istine, pa i na vlastitu štetu

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Najbogobojazniji čovjek je onaj koji kaže istinu, bilo da je ona u njegovu korist ili protiv njega.”[10]

2. Imam Ali, mir s njim: “Na dršci jedne od Poslanikovih sablji je pisalo: ‘Reci istinu, pa makar bila i protiv tebe.’”[11]

3. Imam Ali, mir s njim: “Najcjenjeniji čovjek kod Allaha je onaj koji više voli djelo prema istini od djela prema krivdi, makar ono bilo štetno za njega i donosilo mu brige, a krivda bila u njegovu korist i više davala.”[12]

4. Imam Kazim, mir s njim: “Reci istinu pa makar zbog nje stradao, jer je u tome tvoj spas. Kloni se krivde pa makar njom bio spašen, jer je u tome tvoje stradanje.”[13]

 

Govorenje istine i u zadovoljstvu i u srdžbi

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Neka strah od ljudi ne bude čovjeku prepreka da govori istinu kada mu je poznata. Zaista, najvrjedniji džihad je istinita riječ u prisustvu vladara tiranina.”[14]

2. Imam Ali, mir s njim, u jednoj od oporuka sinu Husejnu, mir s njim: “O sinak moj, savjetujem ti bogobojaznost u blagostanju i u oskudici, i da govoriš istinu u zadovoljstvu i srdžbi.”[15]

 

Prihvatanje istine

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Prihvati istinu od onoga ko ti je donosi, bilo da je dijete ili odrastao, pa bio ti i mrzak. Vrati neistinu onome ko ti je donese, bilo da je dijete ili odrastao, pa bio ti i drag.”[16]

 

Mjerilo spoznaje istine

1. Imam Ali, mir s njim: “Istina se ne spoznaje po ljudima, spoznaj istinu da bi spoznao njene sljedbenike.”[17]

 

Dva lica prava

1. Imam Ali, mir s njim: “Pravo je vrlo opsežno u opisu, ali vrlo usko u pravičnosti djelovanja. Ono ne dolazi nijednoj osobi sve dok ne dođe i protiv nje. I pravo ne dolazi protiv osobe neke sve dok ne dođe i u njenu korist. Ako postoji pravo neko koje je samo u korist nekoga, a koje istovremeno nije i protiv njega, ono je samo za Allaha Uzvišenoga.”[18]

2. Imam Ali, mir s njim: “Neka nikoga od vas poštivanje nečijeg prava ne spriječi da provodite pravo nad njim.”[19]


[1] El-Enbija, 18.

[2] Gureru-l-hikem, 716.

[3] Nehdžu-s-se‘ade, 3/294.

[4] Tuhafu-l-‘ukul, 95.

[5] El-Bihar, 5/305/24.

[6] Isto, 78/228/105.

[7] Ez-Zuhruf, 78.

[8] Nehdžu-l-belaga, izreka 376.

[9] El-Bihar, 70/184/52.

[10] Emali-s-Saduk, 27/4.

[11] El-Bihar, 74/157/2.

[12] Nehdžu-l-belaga, govor 125.

[13] Tuhafu-l-‘ukul, 408.

[14] Kenzu-l-‘ummal, 43588; Musnedu Ahmed ibn Hanbel, 11159.

[15] Tuhafu-l-‘ukul, 88.

[16] Kenzu-l-‘ummal, 43152.

[17] Medžme‘u-l-bejan, 1/211.

[18] Nehdžu-l-belaga, govor 216.

[19] Gureru-l-hikem, 10328.

  • 17 Novembra, 2022