Radost

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Radost

Ono što je dostojno čovjekove radosti

1. Imam Ali, mir s njim, obraćajući se Abdullahu ibn Abbasu, r.a.: “A sad! Zaista se čovjek ponekad raduje dobijanju onoga što ga nikako nije moglo mimoići i žalosti zbog propuštanja onog što nikako nije mogao dobiti. Raduj se zato onome što si postigao od Onog svijeta, a žali za onim što si od njega propustio!” Abdullah ibn Abbas je običavao reći: “Izuzimajući govor Poslanika Božijeg, s.a.v.a., nisam se okoristio ni jednim govorom koliko ovim.”[1]

Uzroci radosti

1. Imam Ali, mir s njim: “Radost ničim nije pomognuta kao blagošću.”[2]

2. Imam Ali, mir s njim: “Korijen razuma je moć, a njegov plod je radost.”[3]

Nagrada za onoga ko obraduje srce

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “U Džennetu postoji kuća koja se zove Kuća radosti. U nju neće ući niko osim onoga koji je obradovao muslimansku siročad.”[4]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “U Džennetu postoji kuća koja se zove Kuća radosti. U nju neće ući niko osim onoga koji je obradovao djecu.”[5]

3. Imam Ali, mir s njim: “Kunem se Onim čiji sluh obuhvaća glasove, Allah će svakome ko pribavi nekom ugođaj radostan srcu stvoriti iz njega zaštitu, tako da će ona uvijek, kada ga zadesi neka nevolja, doći kao tekuća voda i otjerati nevolju kao što se tjeraju tuđe deve.”[6]

4. Imam Sadik, mir s njim: “Neka niko od vas ne misli kada obraduje vjernika da je samo njega obradovao, tako mi Allaha obradovao je i nas, tako mi Allaha obradovao je i Poslanika Božijeg, s.a.v.a.”[7]

Ko obraduje vjernika, obradovao je Allaha

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko obraduje vjernika, sigurno je obradovao i mene, a ko obraduje mene, sigurno je obradovao i Allaha.”[8]

Nagrada za uklanjanje brige vjerniku

1. Imam Sadik, mir s njim: “Svakome ko otkloni brige vjerniku, Allah će od njega udaljiti brige Budućeg svijeta i izvest će ga iz njegova kabura mirnog srca.”[9]

2. Imam Sadik, mir s njim: “Kada Allah proživi vjernika, iz njegova kabura sa njim će izvesti i lik koji će ići ispred njega. Uvijek kada se vjernik suoči sa nekom od strahota Sudnjega dana, taj lik će mu reći: ‘Ne plaši se i ne tuguj.’ Vjernik će ga pitati: ‘Ko si ti?’ On će reći: ‘Ja sam radost kojom si obradovao svoga brata vjernika.’”[10]

3. Imam Rida, mir s njim: “Onome ko otkloni brigu vjerniku Allah će iz srca otkloniti brigu na Sudnjem danu.”[11]


[1] Šerhu Nehdži-l-belagati libni Ebil-Hadid, 15/140.

[2] Metalibu-s-seul, 50.

[3] El-Bihar, 78/7/59.

[4] Kenzu-l-‘ummal, 6008.

[5] Isto, 6009.

[6] Nehdžu-l-belaga, izreka 257.

[7] El-Kafi, 2/189/6.

[8] Isto, 2/188/1.

[9] Isto, 2/199/3.

[10] Isto, 2/190/8.

[11] Isto, 2/200/4.

  • 25 Novembra, 2022