Šejtan

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Šejtan

Pouka iz onoga što je Allah učinio sa Iblisom

1. Imam Ali, mir s njim: “Uzmite pouku iz onoga što je Allah učinio Iblisu zbog jednog trena oholosti, kada je poništio njegov dugotrajni rad i veliki napor, a on je robovao Uzvišenom Allahu šest hiljada godina. Ne zna se da li godina Ovog svijeta ili ahiretskih godina. Ko sada, poslije Iblisa, može ostati siguran od Allaha za sličnu neposlušnost?”[1]

Traženje utočišta kod Allaha od šejtana

I reci: “Tebi se ja, Gospodaru moj, obraćam za zaštitu od priviđenja šejtanskih, i Tebi se, Gospodaru moj, obraćam da me od njihova prisustva zaštitiš!”[2]

Kada hoćeš da učiš Kur'an, zatraži od Allaha zaštitu od šejtana prokletog.[3]

1. Imam Ali, mir s njim: “Zahvaljujem Allahu i prizivam Ga u pomoć u onome što odbija i udaljava šejtana i čuvam se od zamki šejtanskih i prepredenosti.”[4]

Šejtanovo neprijateljstvo prema čovjeku

Šejtan je, zaista, vaš neprijatelj, pa ga takvim i smatrajte! On poziva pristaše svoje da budu stanovnici u Džehennemu.[5]

1. Imam Ali, mir s njim: “Čuvajte se neprijatelja koji vam skriveno prodire u prsa i tiho šapuće na uši.”[6]

2. Imam Kazim, mir s njim, u odgovoru na pitanje: “Protiv kojeg neprijatelja je najpreče boriti se?”: “Protiv onog koji ti je od svih najbliži i najotvoreniji je u svom neprijateljstvu prema tebi, koji podstiče tvoje neprijatelje protiv tebe, a to je Iblis.”[7]

Upozorenje na čuvanje od šejtanovih spletki

O sinovi Ademovi, neka vas nikako ne zavede šejtan kao što je roditelje vaše iz Dženneta izveo, skinuvši s njih odjeću njihovu da bi im stidna mjesta njihova pokazao! On vas vidi, on i vojske njegove, odakle vi njih ne vidite. Mi smo učinili šejtane zaštitnicima onih koji ne vjeruju.[8]

1. Imam Ali, mir s njim: “Tri su vrste smutnje: ljubav prema ženama, to je šejtanov mač; pijenje vina, to je šejtanova klopka; ljubav prema dinaru i dirhemu, to je šejtanova strijela.”[9]

Obožavatelji šejtana

O sinovi Ademovi, zar vam nisam naredio: “Ne klanjajte se šejtanu; on vam je neprijatelj otvoreni.”[10]

1. Imam Ali, mir s njim: “Oni su učinili šejtana gospodarom svojih poslova, a on ih je uzeo sa saradnike. Položio je jaja i izlegao ih u njihovim grudima. U krilima njihovim gmiže i puzi. Gleda kroz njihove oči i govori njihovim jezicima. Tako ih vodi grijehu i lijepim im pričinja stvari gnusne, kao što je djelovanje onoga kojem je šejtan učinjen saradnikom u poslu, pa govori neistinu njegovim jezikom.”[11]

Šejtanova zavođenja

Šejtan vas plaši neimaštinom i navraća vas da budete škrti, a Allah vam obećava oprost i nagradu Svoju; Allah je neizmjerno dobar i zna sve.[12]

On im obećava i primamljuje ih lažnim nadama, a ono što im šejtan obeća samo je obmana.[13]

Trebalo je da su poslušni postali kad bi im kazna Naša došla! Ali, srca njihova su ostala tvrda, a šejtan im je lijepim prikazivao ono što su radili.[14]

1. Imam Ali, mir s njim: “O Kumejl! Iblis ne daje obećanje od sebe. Zaista on daje obećanje od strane svoga Gospodara da bi ih nagnao na činjenje grijeha prema Njemu, i da bi ih gurnuo u ponor.”[15]

2. Imam Ali, mir s njim: “Šejtan se prilijepio uz njega (roba) i uljepšava mu grijeh da bi ga počinio i podstiče ga da odgodi pokajanje.”[16]

3. Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim: “Da ih šejtan nije zaveo od pokornosti Tebi, nijedan nepokorni ne bi Ti bio nepokoran, i da im nije pokazao laž kao istinu, nijedan od njih ne bi zastranio s puta Tvoga.”[17]

4. Imam Sadik, mir s njim: “Iblis govori svojoj vojsci: ‘Ubacite među njih zavist i nepokornost, jer je to dvoje kod Allaha jednako širku.’”[18]

Ono što čuva od šejtana

On doista nema nikakve vlasti nad onima koji vjeruju i koji se u Gospodara svoga pouzdaju.[19]

Ti nećeš imati nikakve vlasti nad robovima Mojim, osim nad onima koji te budu slijedili, od onih zalutalih.[20]

1. Imam Ali, mir s njim: “Mnogo čini dovu, sačuvat ćeš se od šejtanovog napada.”[21]

2. Imam Bakir, mir s njim: “Sačuvaj se od Iblisa istinskim strahom!”[22]

3. Imam Sadik, mir s njim: “Iblis je rekao: ‘Pet je ljudi na koje moje zamke nemaju uticaja, dok su preostali ljudi u mojoj vlasti, to su: onaj ko se Allahu utječe iskrenom namjerom i u svim poslovima se oslanja na Njega, ko mnogo slavi Allaha tokom noći i dana, ko bude želio za svoga brata vjernika ono što želi i za sebe, ko nije nestrpljiv u nesreći kada ga zadesi, ko je zadovoljan onim što mu je Allah odredio i ne tuguje zbog opskrbe.’”[23]

Ono što šejtanu daje vlast

Onome ko se bude slijepim pravio da ne bi Milostivog veličao, Mi ćemo šejtana natovariti, pa će mu on nerazdvojni drug postati.[24]

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Musa, mir s njim, je sjedio kada mu je došao Iblis. Musa reče: ‘Obavijesti me o grijehu kojeg kada sin Ademov počini ti ovladaš njime.’ Iblis reče: ‘Kada čovjek bude ushićen sobom, kad bude svoja djela smatrao velikim, a grijeh malim.’”[25]

2. Imam Ali, mir s njim: “Druženje sa ljudima koji slijede svoje strasti je ključ zaborava vjere i prizivanja šejtana.”[26]

3. Imam Sadik, mir s njim: “Iblis nema jače vojske od žena i srdžbe.”[27]


[1] Nehdžu-l-belaga, govor 192.

[2] El-Mu'minun, 97–98.

[3] En-Nahl, 98.

[4] Nehdžu-l-belaga, govor 151.

[5] Fatir, 6.

[6] Gureru-l-hikem, 2623.

[7] Tuhafu-l-‘ukul, 399.

[8] El-A‘raf, 27.

[9] El-Hisal, 113/91.

[10] Ja-Sin, 60.

[11] Nehdžu-l-belaga, govor 7.

[12] El-Bekare, 268.

[13] En-Nisa, 120.

[14] El-En‘am, 43.

[15] Bišaretu-l-Mustafa, 27.

[16] Nehdžu-l-belaga, govor 61.

[17] Es-Sahifetu-s-Sedždžadijje, dova 37.

[18] El-Kafi, 2/327/2.

[19] En-Nahl, 99.

[20] El-Hidžr, 42.

[21] El-Bihar, 78/9/64.

[22] Isto, 78/164/1.

[23] El-Hisal, 285/37.

[24] Ez-Zuhruf, 36 (Pogledati: Ali ‘Imran, 155; El-A‘raf, 27; Merjem, 83).

[25] El-Kafi, 2/314/8.

[26] Nehdžu-l-belaga, govor 86.

[27] Tuhafu-l-‘ukul, 363.

  • 26 Novembra, 2022