Scroll to top
Podijeli

Kako će Imam Mehdi, a.s., biti skriven? – 214. Aprila 2019.

Kako će Imam Mehdi, a.s., biti skriven? – 2

11. Osvetnik tlačiteljima

Preneseno je od Imama Ebu Džafera Bakira, a.s., da je u tumačenju riječi Božijih: A ako neko bude ni kriv ni dužan umoren, tad ovlast dajemo njegovu nasljedniku, ali neka ni on ne prevršava mjeru u ubijanju, jer je doista, pomognut.[1] rekao: “To je Husejn ibn Ali, a.s., koji je nepravedno ubijen, mi smo njegovi nasljednici, a kad naš El-Kaim ustane, tražit će krv Husejnovu, a.s., pa će ubijati ubice toliko da će se reći da je prevršio mjeru u ubijanju.“[2]

U časnoj dovi Nutbe stoji: “Gdje je tražitelj osvete Poslanika i djece? Gdje osvetnik krvi ubijenih na Kerbeli?” [3]

Rekao je Imam Ebu Adbullah Sadik, a.s.: “Kad se s Husejnom Ibn Alijem desilo ono što se desilo, meleki su uzvikivali kod Allaha Svevišnjeg: ‘Gospodaru, zar se ovako čini Husejnu, Tvom odabraniku, sinu Tvog odabranika?’ Tada im je Svevišnji Allah prikazao sjenu Kaima, a.s., i rekao: ‘Posredstvom njega osvetit ću se onima koji su mu učinili nepravdu.’”[4]

 

 1. On uzdiže prijatelje Allahove

U časnoj dovi Nudbe stoji: “Gdje je onaj koji će prijatelje Allahove uzdići i ojačati, a neprijatelje Njegove uniziti? Gdje je sakupljatelj riječi oko bogobojaznosti? Gdje je ulaz Allahov kroz koji Mu se može prići?”[5]

 

 1. Nosilac riznice vjerovjesnikā, a.s

Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “…donijet će riznice svih vjerovjesnika, a.s., pa će ispuniti Zemlju pravdom i pravednošću kao što je bila ispunjena nepravdnom i nasiljem. ”[6]

 

 1. Rušilac vlasti neistine

Preneseno je od Imama Ebu Džafera Bakira, a.s., da je u vezi s riječima Svevišnjeg: I oni koji u Onaj Svijet iskreno budu vjerovali.[7] rekao: “To obuhvata vjerovanje u dolazak El-Kaima, a.s.”, a u vezi s riječima: Tako nam Allaha, našeg Gospodara, Allahu nikog ravnim mi nismo smatrali.[8] rekao je: “To obuhvata i vilajet Imama Alija, a.s.”, te napokon u vezi s: Ti reci: Dođe Istina, a iščeze laž.[9] – “Kada ustane El-Kaim, a.s., nestat će vlast neistine.”[10]

 

 1. Vladar po pravdi

Imam Sadik, a.s., je rekao: “Kad ustane El-Kaim, a.s., vladat će po pravdi i u njegovo vrijeme će nestati nepravde, putevi će biti sigurni, Zemlja će iznijeti svoje blagodati i svako pravo će biti vraćeno njenom vlasniku.“[11]

 

 1. Uklonitelj nepravde

Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “U noći u kojoj sam odveden na nebo Uzvišeni je rekao: Poslanik vjeruje u ono što mu se objavljuje od Gospodara njegova, a i vjernici u to vjeruju! Svi vjeruju u Allaha, i u Njegove meleke, i u Njegove Knjige, i u Njegove poslanike.[12] I rekao je Uzvišeni Allah: ‘Zatim i Iščekivani nakon njega, čije ime je ime Vjerovjesnika, s.a.v.a, koji naređuje pravdu i sam je čini, i zabranjuje zlo i sam ga izbjegava.’ Posredstvom njega Svevišnji Allah će otkloniti nepravdu, udaljiti sumnje i sljepilo, u njegovom vremenu čuvat će se vukovi pored ovaca, i bit će zadovoljni njime stanovnici neba, ptice u zraku i ribe u moru.”[13]

 

 1. Onaj koji ustaje s Istinom

 

Rekao je Husejn ibn Ali ibn Ebi Talib, a.s.: “Od nas je dvanaest upućenih. Prvi od njih je Zapovjednik vjernih, posljednji je deveti od mojih potomaka, a on je Imam koji ustaje uz Istinu. Allah će posredstvom njega oživjeti Zemlju nakon što je umrtvljena bila, dat će posredstvom njega pobjedu vjeri Istine nad svim ostalim vjerama pa makar mnobošci to mrzili. On će biti sakrivena pa će se neki ljudi vratiti natrag, a neki drugi će ostati u vjeri. Potom će biti uznemiravani i bit će im rečeno: ‘Kad će već doći ta prijetnja, ako istinu zborite?’[14] Znajte, doista je onaj koji je u razdoblju njegove skrivenosti strpljiv naspram uznemirenja i poricanja poput onog koji čini džihad sa sabljom pred Allahovim Poslanikom, s.a.v.a.”[15]

 

 1. Vraća dugove vjernika

Od Imama Ebu Džafera Bakira, a.s., u jednom dugačkom hadisu između ostalog preneseno je i ovo: “Zatim će doći u Kufu i tu će mu biti boravište. Svakog muslimanskog roba će otkupiti i osloboditi, dugove svakog dužnika će odužiti i svačije pravo će vratiti.”[16]

 1. Uspostavlja vlast pravde

Pitali su Imama Ridu, a.s.: “Sine Poslanika, ko je El-Kaim od vas Ehli bejta?” Odgovorio im je: “To je četvrti moj potomak, sin prvakinje sluškinja, posredstvom njega Allah će očistiti Zemlju od svake vrste nepravdi i ukloniti svaku vrstu tlačenja. On je taj u čije rođenje će ljudi sumnjati. Bit će u skrivenosti prije pojave pa kad se pojavi, Zemlja će se obasjati njegovim svjetlom. On će postaviti mjere pravde među ljudima pa niko nikoga neće tlačiti.”[17]

 

 1. Blagodat za Zemlju i radost za njene stanovnike

Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Njemu će se radovati stanovnici neba i Zemlje, ptice, životinje i ribe u moru, u njegovoj vlasti vode će nabujati, rijeke se produžiti, zemlja svoje plodove udvostručiti i blaga izbaciti.“[18]

 

 1. Blistav od zraka svjetlosti

Imam Rida, a.s., je rekao: “Neka mi otac i majka budu žrtva za imenjaka mog djeda, s.a.v.a., sličnoga meni i Musau ibn Imranu, a.s.. na njemu je ogrtač od svjetlosti koja blista od zraka svjetlosti svetosti. Stanovnici Zemlje i neba će se rastužiti zbog njegove smrti.”[19]

 

 1. Vrelo znanja

Preneseno je od Imama Ebu Džafera Bakira, a.s., da je rekao: “Znanje o Božijoj Knjizi i sunnetu Njegovog Poslanika, s.a.v.a., niču u srcu našeg Mehdija kao što usjev niče u najljepšem obliku bilja, pa ko od vas doživi da ga vidi, neka mu prilikom viđenja kaže: ‘Mir vama, o porodico milosti i vjerovjesništva, rude znanja i mjesto povjerenja Poslanice.’”[20]

 

 1. Otkrivač znanja

Preneseno je od Ebana od Imama Ebu Abdullaha Sadika, a.s., da je rekao: “Znanje je 27 slova, pa sve što su vjerovjesnici donijeli su dva slova, a ljudi nisu ništa znali mimo ova dva harfa, pa kada ustane naš Kaim, on će izvesti 25 slova, pa će ih širiti među ljudima i pripojiti njima i dva slova kako bi širio 27 slova.”

Preneseno je od Zapovjednika vjernika Imama Alija, a.s., da je rekao: “… i ubacuje se znanje u srca vjernika tako da vjernik neće imati potrebu za znanjem koje njegov brat posjeduje i to je značenje ovog časnog ajeta: Allah će ih opskrbiti iz obilja Svoga[21].”[22]

[1] El-Isra, 33.

[2] Imam Mehdi, neka Allah ubrza njegov časni dolazak, neće zaista prevršiti mjeru u ubijanju. Međutim, zbog žestine ubijanja tlačitelja, neki će ljudi pomisliti da je on pretjerao u ubijanju. Zbog toga u predaji stoji: “…da će se reći da je prevršio u ubijanju”.

[3] Mefatihu-l-džinan, dova Nudbe

[4] Biharu-l-envar, sv. 51, str. 67-68.

[5] Mefatihu-l-džinan, dova Nudbe

[6] Kemalu-d-din ve temamu-n-ni'ma, str. 287.

[7] Me'aridž, 26.

[8] El-An'am, 23.

[9] El-Isra, 81.

[10] Biharu-l-envar, sv. 24, str. 313.

[11] Kešfu-l-gumme, sv. 3, str. 264.

[12] El-Bekare, 285.

[13] Muktedabu-l-eser, str. 11-14.

[14] Junus, 48.

[15] Kemalu-d-din ve temamu-n-ni'ma, str. 317.

[16] Mikjalu-l-mekarim, sv. 1, str. 135.

[17] Kemalu-d-din ve temamu-n-ni'ma, str. 272.

[18] Šerhu ihkaki-l-hak, sv. 29, str. 461.

[19] Kemalu-d-din ve temamu-n-ni'ma, str. 371.

[20] Kemalu-d-din ve temamu-n-ni'ma, str. 653.

[21] En-Nisa, 130.

[22] Biharu-l-envar, sv. 53, str. 86.

Povezani članci