Scroll to top
Podijeli

Kako će Imam Mehdi, a.s., biti skriven?14. Aprila 2019.

Kako će Imam Mehdi, a.s., biti skriven?

1. Skrivenost

Preneseno je od Imama Džafera Sadika, a.s., da je rekao: “Kaim će imati dva razdoblja skrivenosti: jedno će trajati dugo, a drugo kratko. U prvom razdoblju skrivenosti njegovo mjesto će znati samo odabrani sljedbenici. U drugom razdoblju skrivenosti za njegovo prebivalište neće znati niko osim njegovih bliskih prijatelja u vjeri.”[1]

 

2. Nada i Iščekivani

Mufaddal ibn Omer je rekao: “Došao sam kod svog gospodina Džafera ibn Muhammeda (Sadika), a.s., i zamolio: ‘Moj gospodine, kad bi nam mogao povjeriti znanje o nasljedniku poslije tebe!’, a on mi je ovako objasnio: ‘O Mufaddal, Imam poslije mene je moj sin Musa, a Očekivani, Iščekivani Nasljednik (mim, ha, mim, dal) sin je Hasana ibn Alija ibn Muhammeda ibn Alija ibn Musaa.’”[2]

 

3. Preostala (Božija) Riječ

Preneseno je od Imama Alija ibn Husejna, a.s., da je rekao: “O nama je objavljen ovaj ajet: A rođaci su, po Allahovoj Knjizi, preči jedni drugima, kao i ovaj: I ovo učini trajnom riječju za potomstvo svoje, a imamet je u lozi Husejna ibn Alija ibn Ebu Taliba, a.s., do Sudnjeg dana; naš Kaim će imati dva razdoblja skrivenosti, jedno duže od drugog.”[3]

 

4. Skrivena blagodat

Od Ebu Ahmeda Muhammeda ibn Zijada je preneseno da je rekao: “Pitao sam mog gospodina Musa ibn Džafera, a.s., o riječima Božijim, uzvišen neka je On, ‘i da vas izdašno dariva Svojim blagodatima, i vidljivim i nevidljivim’,[4] . On je rekao: ‘Očita blagodat je vidljivi Imam, a skrivena blagodat je skriveni Imam.’”[5]

 

5. Pozveznica između stanovnika Zemlje i neba

U dovi poznatoj kao dova Nudbe stoji i ovo: “Gdje je lice Božije kojem se obraćaju bogougodnici? Gdje je nit koja Nebesa i Zemlju povezuje? Gdje je gospodar dana pobjede, podizatelj zastave upute?! Gdje je stvoritelj saveza dobrote i zadovoljstva?”[6]

 

6. Mjesto očitovanja Božije moći

Imam Hasan ibn Ali, a.s., je rekao: “Zar ne znate da nema nijedan od nas, a da nema na sebi prisegu datu nepravedniku njegovog vremena, osim Kaim iza kojeg će klanjati Božiji duh Isa sin Merjemin, jer doista, Allah će sakriti njegovo rođenje i učiniti njega samog skrivenim kako niko ne bi imao obavezu lojalnosti kada se pojavi. On je deveti potomak mog brata Husejna, sin je Prvakinje sluškinja, Allah će mu produljiti život u skrivenosti, zatim će mu Svojom moći dati da se pojavi u liku mladića ispod četrdeset godina; to je da bi on znao da Allah doista sve može.“[7]

7. Nikome nije obavezan na vjernost

Preneseno je od Ebu Abdullaha Sadika, a.s., da je rekao: “Kaim ustaje, a nema na vratu prisegu nikome.”[8]

 

8. Poput blistave zvijezde

Preneseno je od Džabira ibn Abdullaha da je rekao: “Rekao je Božiji Poslanik, s.a.v.a.: ‘Mehdi potiče od mene, njegovo ime je kao moje, kao i njegovo kunje (priime), najsličniji je meni među ljudima po izgledu i ćudi, za njega će biti vezana tajna i s njim će u vezi biti zabuna u kojoj će zalutati mnogi. Zatim će on doći poput blistave zvijezde i Zemlju napuniti pravdom i jednakošću nakon perioda u kom će biti puna nepravde i tlačenja.’”[9]

 

9. Lijek za srca šiija

Preneseno je od Zapovjednika vjernika da je rekao kako je Božiji Poslanik, s.a.v.a., pričao: “Kada sam noću bio odveden na nebo, naredio mi je moj Gospodar: ‘Podigni glavu!’ Kad je podigoh, ugledah svjetlost Alija, Fatime, Hasana, Husejna, Alija ibn Husejna, Muhammeda ibn Alija, Džafera ibn Muhammeda, Musaa ibn Džafera, Alija ibn Musaa, Muhammeda ibn Alija, Alija ibn Muhammeda, Hasana ibn Alija, a mim, ha, mim, dal, sina Hasana, a El-Kaim je bio u sredini, kao zvijezda blistav. Upitao sam zatim ko su oni i odgovorio mi je: ‘To su Imami, a ovaj je El-Kaim koji će Moj halal učiniti halalom i Moj haram haramom; preko njega ću se osvetiti neprijatelju, ali je mir Mojim prijateljima, on je taj koji će izliječiti srca tvojih sljedbenika od tlačitelja, poricatelja i nevjernika, pa će iskopati Lata i Uzzu u svježem stanju, pa će ih spaliti, a tada će ljudi biti zavedeni tom dvojicom više nego što su bili zavedeni teletom i Samirijom.’”[10]

 

10. Milost svjetovima

Preneseno je od imama Ebu Abdullaha Sadika, a.s., u predaji o ploči koju je Allah, neka je Slavljen i Uzvišen, poklonio svom Poslaniku, s.a.v.a., a on svojoj kćerki Fatimi, a.s., da je Uzvišeni Allah rekao: “Izvest ću od njega pozivatelja na Moj put, rizničara Moga znanja Hasana, zatim ću upotpuniti to posredstvom njegovog sina kao milosti svjetovima, koji posjeduje zrelost Musaa, otmjenost Isaa i strpljivost Ejuba. U njegovo vrijeme Moji prijatelji će biti ponižavani, njihove glave će padati kao što su padale glave Turaka i Dejlana, bit će ubijani, spaljivani, pa će se bojati, biti uplašeni i zabrinuti.” [11]

 

[1] Biharu-l-envar, sv. 51, str. 160.

[2] Kemalu-d-din ve temamu-n-ni'ma, str. 334.

[3] Biharu-l-envar, sv. 51, str. 134.

[4] Lukman, 20.

[5] Kemalu-d-din ve temamu-n-ni'ma, str. 368.

[6] Mefatihu-l-džinan, dova Nudbe

[7] Kemalu-d-din ve temamu-n-ni'ma, str. 316.

[8] Biharu-l-envar, sv. 51, str. 39.

[9] Kemalu-d-din ve temamu-n-ni'ma, str. 286.

[10] Kemalu-d-din ve temamu-n-ni'ma, str. 252.

[11] Kemalu-d-din ve temamu-n-ni'ma, str. 308.

Povezani članci