Kazimijje, mjesto udovoljenja potreba

Share

Kazimijje

Kazimijje – danas je ime regije sjeverno od Bagdada, sa zapadne strane rijeke Tigrisa u Iraku, u kojoj se nalaze mezari dvaju Bezgriješnika, Imama Musaa ibn Džafera Kazima, a.s., sedmog imama i Imama Muhammed ibn Alija Dževada, a.s., devetog imama zbog čega se ubraja u jedno od šiijskih svetih mjesta. Značaj ovog grada za šiije bio je povod da neki ovu regiju smatraju nezavisnim gradom.

Neki od šiijskih vjerskih alima poput Šejh Mufida, Hadže Nasirudin Tusija pokopani su u ovom gradu.

Kazimijja se nalazi u blizini Bagdada a danas usljed širenja je spojen s njim. Grad se nalazi zapadno od rijeke Tigrisa, usljed čega u proljeće zna biti pljuskova. Zbog toga za vrijeme Abasija, njeni zeleni predjeli i okolina služili su za prijestolnicu i odmaralište abasijskih vladara.

Kazimijje zbog svojeg specifičnog geografskog položaja od davnina je plijenila pažnju pa njena povijest seže prije Isaa, a.s. U vrijeme Sasanida, bila je bašča jednom od iranskih šahova po imenu Tasuđ, te je po tom imenu postala poznata. U nahrevanskom ratu, 37. godine po hidžri, po naredbi Imama Alija, a.s., šehidi ovog rata upokani su na ovom mjestu, a mjesto je nazvano šehidskim mezarjem. Za vrijeme Abasija kada je Bagdad doživio širenje a grad živnuo, i kada je odabran za prijestolnicu, ovo mezarje bilo je poznato kao Šunizi, a halifa Mansur Davaniki ga je odabrao da u njemu ukopava abasijske velikane a nakon toga je postao poznat kao kurejšijsko mezarje.

Kada je ubijen Imam Kazim, a.s., naredbom Haruna Rešida a rukom Sindija ibn Šahika, njegovo tijelo je ukopano u kurejšijskom mezarju. A godine 220. po Hidžri, pored svog djeda ukopan je i Imam Dževad, a.s.

 

Centri i mjesta u Kazimijji

Džamija Burasa u istoimenom naselju. Kaže se da je Imam Ali, a.s., prilikom povratka iz bitke u Nahrevanu obavio namaz u ovoj džamiji.

Safevijska džamija koju je izgradio Šah Ismail Safevi, je veoma lijepo zdanje.

Džamija El-Mantake, poznata kao i Mesdžidu-l-‘atike.

  • 29 Marta, 2019