Selam na slobodnog čovjeka u zatvoru

Share

Selam na slobodnog čovjeka u zatvoru

Selam na slobodnog čovjeka u zatvoru, onoga koji je bacio sjenu srama na mučenje i bičevanje, Kazima iz Muhammedove, s.a.v.a., porodice!

Selam na onoga čije je ime sjedinjeno sa “otporom”, a čiji je šehadet učitelj strpljivosti na putu vjerovanja,

Selam na sedmo svjetlo imameta, Musa ibn Džafera, a.s.,

na predvodnika koji je bio nasljednik gospodstva i šehadeta svojih očeva,
na kapiju potreba, kiblu molbi i utočište potrebitih i bespomoćnih.
Selam na izmučenog zatvorenika koji je svojom plemenitošću i velikodušću tamničare učinio svojim zatočenicima.
Njegova strpljivost je neprijatelju oduzimala snagu podnošenja, a njegova blagost je silnike činila srditim i ljutim.
Zatvorenici su svjedočili njegove sedžde, njegov ibadet, njegovo isposništvo i njegovu odvažnost.
Njegovo izmučeno tijelo i njegova uzvišena duša su svjedoci obespravljenosti šija.
Selam na njegovo mirisno i lijepo ime,
na sedždu koja je bila nakvašena njegovim suzama,
na ono blistavo lice koje je stavljao na zemljicu kao izraz pokornosti,
na one plemenite ruke koje je pružao pred predvorjem Božijim kao izraz skrušenosti i potrebe,
na okrugle bisere u obliku suza koje su se slijevale niz njegovo mubarek lice,
na one okove i lance koji su svoje poljubce spuštali na Imamove noge i ruke.
Selam na njegovo svjetlosno počivalište u Kazemejnu koje osvjetljava tamno nebo Iraka.
Selam na Imama kojem je Iran prigrlio čista tijela brojnih njegovih potomaka.
Horasan je zadovoljan što čuva u sebi Zadovoljnog – Rezu.
Širaz se zahvaljuje Gospodaru, i čini Mu hamd zato što je njegov Ahmed u njemu,
a Kom, prijestolnica šiizma, šiitskog znanja i centar zaljubljenika Ehli bejta diči se i ponosi time što ga krasi mezar hazreti Masume poput kakvog ukrasnog vrijdnog prstena.

I vjerska škola – houza se ponosi što je u susjedstvu i blizini njegove kćerke časno, uzdignute glave čuva granice islama.

Selam na Musa ibn Džafera, dobrog Božijeg roba, koji je sahranjen u srcima zaljubljenika Ehli bejta, a čiji je put uzor slobodarstva i obrazac čistote.

  • 10 Marta, 2021