Share

Kevser

Hazreti Fatima, kćerka Allahovog dragog Poslanika, rođena je u petak, 20. džumadel-uhraa pete godine po poslanstvu, u gradu Mekki. Njena majka je bila dobročiniteljka Hatidža, najbogatija žena u Mekki, čiji su se trgovački karavani kretali između Mekke, Sirije i Jemena. Muhammed je, poznavajući njene moralne vrline, jednom prilikom krenuo s njenom robom na trgovački put. Poslije povratka, Hatidžin sluga, koji je bio Muhammedov saputnik, ispričao je Hatidži o njegovim moralnim vrlinama i uzvišenim osobinama. Kad je Hatidža upoznala Muhammeda, koji je bio poznat kao Muhammed Emin (Povjerljivi), odlučila je da se uda za njega. Poslije udaje ona je svoje imanje stavila Muhammedu na raspolaganje.

Kad je Muhammed postao Poslanik, Hatidžina imovina se trošila na putu islama i pomaganje muslimana.

Plodovi Poslanikovog i Hatidžinog braka su: Kasim, Abdullah, Tahira, Zejneb, Rukajja, Ummi Kulsum i Fatima. Osim Fatime, sva djeca su umrla prije Muhammedovog poslanstva, tako da je ona ostala jedina uspomena na Poslanika poslije njegovog preseljenja na Drugi svijet.

Allahovom voljom Poslanikovi sinovi su umirali jedan za drugim, a neprijatelji islama su ga grdili, ismijavali i govorili da je Muhammed ostao bez potomstva te da poslije njega neće ostati niko da nosi njegovo ime.

Međutim, Uzvišeni Allah je Poslaniku podario Kevser, što znači „puno dobra“, i bereket, bezgrješnu Fatimu, koja je poslije Poslanika postala majka imama, čuvajući tako živom uspomenu na Poslanika do Sudnjeg dana.

Ova časna žena, osim po imenu Fatima, poznata je i kao: Zehra, Siddika, Mubareka, Azra, Tahira, Radija, Merdija, Muhadesa, Prvakinja žena, Majka svoga oca i Majka Hasana i Husejna.

  • 23 Februara, 2019