Najuzvišeniji vjerski osjećaj

Autor: Muhammed Taqi Falsafi
Izvor: Dijete sa stanovišta naslijeđa i odgoja
Share

U cilju susprezanja urođenih poriva mladih i uravnoteženja njihovih težnji islam koristi razum, nauku i pedagogiju, ali, uporedo s tim i veliku snagu vjere u Boga i vjerske upute.
Islam je posredstvom vjere u Božiju milost i srdžbu u svojim sljedbenicima izgradio osjećaj straha i nade i usmjerio ih stazi pokornosti zapovijedima Gospodara i izbjegavanju grijeha. Međutim, nebesko učenje jače se oslanja na snagu Božije ljubavi i nade u Božiju milost, nego na srdžbu Gospodara i strah od Njegove kazne.
Islam razumskom logikom i prakticiranjem vjere postepeno snaži u adolescentima ljubav prema Bogu te na taj način gradi snažnu branu koja će stati nasuprot njihovim putenim težnjama i nagonskim osjećanjima, tj. gradi sistem koji osjećanjima obuzdava osjećanja.

U islamu je ljubav prema Bogu, ljubav prema Gospodaru najuzvišeniji vjerski osjećaj. Potpuni vjernik je onaj čovjek čija je ljubav prema Bogu toliko snažna da nadvladava sve druge ljubavi i sve prohtjeve duše koji postoje u njemu i koji svaku stvar voli sve dok ona ne proturječi ljubavi prema Bogu.
Osoba kojoj su život, imetak, žena, djeca, posao i druge ovozemaljske blagodati draže od Boga nije dostigla savršenstvo vjere i takva osoba se ne može okititi duhovnim častima i ponosom jednog istinskog i potpunog vjernika.

Reci: “Ako su vam očevi vaši, i sinovi vaši, i braća vaša, i žene vaše, i rod vaš, i imanja vaša koja ste stekli, i trgovačka roba za koju strahujete da prođe neće imati, i kuće vaše u kojima se prijatno osjećate – miliji od Allaha i Njegova Poslanika i borbe na Njegovom putu, onda pričekajte dok Allah Svoju odluku ne donese. A Allah griješnicima neće ukazati na Pravi put.”

…za one koji se klone velikih grijeha i razvrata i koji, kad ih ko rasrdi, opraštaju.

Hazreti Sedždžad, a.s., je rekao: “Potpun i divan li je čovjek onaj koji je učinio da njegovi prohtjevi budu pokorni.”

Treba napomenuti da se vjerski osjećaj, molitva i obožavanje, kao i ostale prirodne težnje moraju uravnotežiti i u ispravnoj mjeri sprovoditi. Kao što smatra pokuđenim pretjerivanje u zadovoljavanju seksualne požude ili ljubavi prema bogatstvu i položaju, islam isto tako smatra nepoželjnim i pretjerivanje u vjerskom osjećanju. Cijenjeni velikani islama, govoreći o ovome svojim sljedbenicima su preporučili put umjerenosti i sredine.

Ali, a.s., u svojoj oporuci je rekao: “O sine moj, budi umjeren u poslovima vezanim za život i budi umjeren u izvršavanju svojih ibadeta.”

Imam Sadik, a.s., je rekao: “Ja sam bio mladić i iznimno sam se trudio u činjenju ibadeta, pa mi je otac rekao: ‘O sine! Obavljaj manje ibadeta od onoga što vidim da sada obavljaš, jer kada Allah zavoli nekog roba on je s njim zadovoljan, iako obavlja manje ibadeta.”

  • 14 Oktobra, 2019