Naknada

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Naknada

Uzvrat dobročinstva dobročinstvom

Kada pozdravom pozdravljeni budete, ljepšim od njega otpozdravite, ili ga uzvratite, jer Allah sve obračunava.[1]

Zar je nagrada za dobro nešto drugo doli dobro?! [2]

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko vam učini dobro, uzvratite mu dobrom, ukoliko nemate ništa čime biste mu uzvratili, molite Allaha za njega do mjere kada mislite da ste mu uzvratili.”[3]

2. Imam Ali, mir s njim, objašnjavajući prava: “Onda je Uzvišeni iz prava Svojih propisao među ljudima međusobna prava njihova. On ih je učinio takvim da su izjednačena  međusobno, da jedna nalažu druga i da jedna postaju obavezna samo uz druga.”[4]

3. Imam Ali, mir s njim: “Protegni ruku da bi uzvratio dobro koje ti je učinjeno, a ako nisi u mogućnosti, pa najmanje što možeš učiniti je da se zahvališ.”[5]

4. Imam Ali, mir s njim: “Kada budete pozdravljeni pozdravom, uzvratite boljim od njega. Kada ti neka ruka učini dobro, boljim dobročinstvom uzvrati, ali i pored toga u prednosti je onaj ko je započeo.”[6]

5. Imam Kazim, mir s njim: “Dobro je okov koji ne raskiva ništa, osim uzvraćanja ili zahvale.”[7]

6. Imam Kazim, mir s njim, u vezi sa ajetom: Zar je nagrada za dobro nešto drugo, doli dobro: “Ovaj ajet izrečen je u vezi sa vjernikom i nevjernikom, dobrim čovjekom i pokvarenjakom. Kome bude učinjeno dobro, njegovo je da uzvrati dobrom. Uzvraćanje nije da učiniš onako kako je tebi učinjeno, sve dok ne pokažeš svoju prednost, jer ako uzvratiš kao što ti je učinjeno, on je u prednosti zbog toga što je prvi učinio.”[8]

Šta se ne smije u uzvraćanju

1. Imam Ali, mir s njim: “Najgore uzvraćanje je uzvraćanje zlom.”[9]

 2. Imam Ali, mir s njim: “Znak potpunog vjerovanja je na zlo činjenje uzvratiti dobročinstvom.”[10]

3. Imam Sadik, mir s njim: “Ko bestidnom čovjeku uzvrati istom mjerom, zadovoljan je njegovim djelom jer se poveo za njegovim primjerom.”[11]

4. Imam Sadik, mir s njim: “Ko te poštuje – poštuj ga, a ko te ne poštuje – nemoj se spuštati na njegovu razinu.”[12]

Pokuđenost osvete

1. Imam Ali, mir s njim: “Sa osvetom nema slave.”[13]

2. Imam Ali, mir s njim: “Žurba sa osvetom je od najvećih grijeha.”[14]

3. Imam Ali, mir s njim: “Najružnije od djela moćnog je osveta.”[15]

4. Imam Sadik, mir s njim: “U Tevratu je napisano: ‘Sine Ademov… Kada ti bude učinjeno nasilje, zadovolji se Mojom osvetom za tebe, jer zaista je Moja osveta za tebe bolja od tvoje lične osvete!’”[16]

Kako postupaš s drugima, tako će i oni s tobom

1. Imam Ali, mir s njim: “Ko iskopa bratu jamu – upast će u nju, ko podere zastor drugog – otkrit će se mahane kuće njegove.”[17]

2. Imam Ali, mir s njim: “Ko istražuje nedostatke drugih – tražit će drugi njegove mahane, ko ružno govori – dobit će odgovor, ko zasadi mladice bogobojaznosti – ubrat će plodove želja.”[18]

3. Imam Ali, mir s njim: “Kako postupaš s drugima, tako će i oni s tobom.”[19]

4. Imam Sadik, mir s njim: “Budite dobri sa svojim roditeljima, vasa će djeca biti dobra s vama; uzdržite se od tuđih žena, drugi će se uzdržati od vaših!”[20]


[1] En-Nisa, 86.

[2] Er-Rahman, 60.

[3] El-Bihar, 75/43/8.

[4] Nehdžu-l-belaga, govor 216.

[5] Gureru-l-hikem, 2383.

[6] Nehdžu-l-belaga, mudrost 62.

[7] Ed-Durretu-l-bahire, 34.

[8] El-Bihar, 78/311/1.

[9] El-Bihar, 78/53/85.

[10] Gureru-l-hikem, 9413.

[11] El-Kafi, 2/322/2.

[12] El-Bihar, 78/278/113.

[13] Gureru-l-hikem, 10518.

[14] Isto, 6766.

[15] Isto, 3003.

[16] El-Kafi, 2/304/10.

[17] Tuhafu-l-‘ukul, 88.

[18] Kešfu-l-gumme, 3/136.

[19] Gureru-l-hikem, 7208.

[20] Tuhafu-l-‘ukul, 359.

  • 5 Decembra, 2022