Opojna pića

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Opojna pića

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Nikada se neće naći zajedno vino i iman u stomaku ili srcu čovjeka.”[1]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Opojno piće je korijen poroka i velikih grijeha.”[2]

3. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Sva zla su skupljena u jednoj kući čiji je ključ pijenje opojnog pića.”[3]

 

Razlog zabrane opojnih pića

1. Imam Ali, mir s njim: “Allah je propisao ustezanje od pijenja opojnih pića radi zaštite razuma.”[4]

2. Imam Rida, mir s njim: “Allah je zabranio opojno piće zato što ono donosi poročnost, mijenja razum onih koji ga piju i potiče ih na poricanje Allaha, dž.š., i pripisivanje laži Njemu i Njegovom Poslaniku i zbog drugih poročnih djela i ubistva.”[5]

 

Posljedice korištenja opojnih pića

1. Imam Ali, mir s njim: “Onaj ko se odaje opojnom piću susret će Allaha, dž.š., kao obožavalac kumira.”[6]

2. Imam Ali, mir s njim: “Onome ko popije opojno piće, ne prima se namaz četrdeset dana i noći.”[7]

Ophođenje sa onima koji piju opojna pića

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ne potvrđujte riječi pijanice kada govori, kada dođe u prošnju ne dajite mu mladu, ako se razboli ne obilazite ga, ne ispraćajte mu dženazu, ne povjeravajte mu u amanet.”[8]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Onaj koji pije vino je poput sumpora, zato ga izbjegavajte da ne biste zasmrdjeli kao što smrdi sumpor!”[9]

 

Način proživljenja pijanice

1. Imam Sadik, mir s njim: “Oni koji su gasili žeđ na Ovome svijetu opojnim pićima umrijet će žedni, bit će proživljeni žedni i ući će u Džehennem žedni.”[10]

Poticanje na ustezanje od opojnih pića, čak i ako nije zbog Allaha

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko odbaci opojna pića, ali ne zbog Allaha, Allah će ga napojiti čistim zapečaćenim napitkom.” Ali, mir s njim, je upitao: “A ako je to zbog nekoga drugog mimo Allaha?!” Poslanik reče: “Da, tako mi Allaha, to je zbog čuvanja samoga sebe.”[11]

Zabrana onoga što ima iste učinke kao vino

1. Imam Kazim, mir s njim: “Allah, dž.š., nije zabranio vino radi njegova imena, već ga je zabranio zbog njegovih učinaka, i sve što ima učinak vina je kao i vino.”[12]


[1] El-Bihar, 79/152/64.

[2] Kenzu-l-‘ummal, 13181.

[3] El-Bihar, 79/148/63.

[4] Nehdžu-l-belaga, izreka 252.

[5] ‘Ujunu ahbari-r-Rida, 2/98/2.

[6] El-Hisal, 632/10.

[7] Isto.

[8] El-Bihar, 79/127/7.

[9] El-Bihar, 79/150/64.

[10] Sevabu-l-a‘mal, 290/5.

[11] El-Bihar, 79/150/64.

[12] El-Kafi, 6/412/2.

  • 19 Novembra, 2022