Oružje šejha Nimra: doktrina puna dostojanstva

Share

Oružje šejha Nimra: doktrina puna dostojanstva

Latife El-Husejni

(povodom pete godišnjice šehadeta ajetullaha šejh Nimra Bakira Nimra)

Riječ je oružje. Pravilo šehida šejha Nimra Bakira El-Nimra. To je ono što je on čvrsto utvrdio prije i poslije nadogradnje. Ko slijedi njegov put, ne obraća pažnju na pet godina odsustva, ne zaustavlja se na ruševinama odlaska, već se napaja slobodnim vrijednostima koje odbacuju tiraniju i ne povinuje se ugnjetavanju i zastrašivanju.

Šejh Nimr srušio je veličinu tamničara i onoga koji je upravljao njima u Saudijskoj Arabiji. “Neću se pokoriti onima koji oduzimaju slobodu i krše moje uvjerenje”, rekao je i ponovio. Obnavljanje njegovih argumenata tokom nepravednog suđenja dovodi do jedne konstante: šehid potlačenih širom istočne regije i zaljeva izgradio je jednačinu: “dostojanstvo je iznad svega i neću priznati ono što ga podriva”.

  1. godine, šejh Nimr je uhapšen nakon sigurnosne akcije u kojoj je teško ranjen. Hapšenje nije bilo prvo, ali je bilo posljednje. Doveo ga je do smrti 2016. Prije toga, na pravdi Boga proveo je četiri godine u zatvoru. Uprkos teškim uvjetima u kojima je živio, nije oslabio niti se umorio od povišenih glasova dok su nad njim nasilno postupali. Njegova hrabrost i odvažnost pokazali su se tokom suđenja, kako to?

Nema poslušnosti onima koji mi oduzimaju slobodu i sigurnost

Šehid šejh u jednom od svojih argumenata kaže: Potvrđujem da nema poslušnosti niti pokornosti onima koji mi oduzimaju slobodu i sigurnost. Potvrđujem da država nije važnija od mog dostojanstva, štaviše čak ni moj život nije važniji od mog dostojanstva.

Gdje je tužilac?

Šejh Nimr suočio se sa režimskim alatima u pravosuđu. Kao zatvorenik, suprotstavio se pokušajima da se podrije njegova volja i odlučnost. Pred sudijama, javnim tužiocem i svima koji su zastupali režim stajao je bez straha i iznio svoj stav: „Ovaj tužitelj koji je trenutno prisutan ili oni koji su mu prethodili iz redova tužitelja niko od njih nije moj protivnik, niti sam ja protivnik njima, jer ih ja ne znam i oni mene ne poznaju. Što se tiče optužbi, pa to priprema Zavod za istrage i javno tužilaštvo koje je dio Ministarstva unutrašnjih poslova koje je preplavilo i infiltriralo se i dominira svim ministarstvima, institucijama i vlastima u zemlji, jer svi se njega plaše. A kao rezultat usljed nepostojanja jednog od dva stupa slučaja, tj. tužitelja, onda se odustaje od tužbe jer nema tužitelja.

Nema korištenja sile

Šejh Nimr opovrgnuo je izmišljotine upućene protiv njega, rekavši da “istražna komisija nije ponudila nijedan dokaz, čak ni slab, da sam posjedovao oružje a kamo li oružani ustanak. Moja metodologija je jasna i eksplicitna u odbijanju upotrebe sile, kao i upotrebe oružja u slučaju kriza, sukoba i sporova.”

Prisegu dajem samo Allahu

Kao odgovor javnom tužiocu, šejh Nimr je u svom izjašnjavanju potvrdio da on nikada nije dao prisegu nekom da bi bio optužen za kršenje zavjeta o vjernosti, jer on je šija, a šiijska vjerovanje u vezi prisege i njena zbilja je da se zavjet daje samo Svemogućem Bogu.

Moje hutbe i govori se bave etičkim i islamskim konceptima

Šejh Nimr je negirao navode pravosuđa u kojima se tvrdi da potpiruje sektaške sukobe, pa je o tome rekao: “Kako mogu biti onaj koji izaziva sektaške sukobe kad imam više od 3 hiljade hutbi i predavanja, a više od 98% njih se nije bavilo pitanjima akide, već u njima sam se bavio islamskim konceptima, moralom i šerijatskim propisima!?”

Vlast iskoristila je događaje iz Baki’e

U vezi s događajima u Baki’u 2005. godine, njegova eminencija je rekla da ono što se tada dogodilo nije bila pobuna, kako je tvrdio tužitelj, i nije bilo vandalizma na groblju Baki’u, već je bila grupa posjetitelja, većina njih iz Katifa i Al-Ahase, koja je posjetila mezare Imama, a.s., u Baki’u, a neki od njih su bili napadnuti od službenika. … onaj ko je iskoristio događaje jeste vlast na čelu s ministrom unutrašnjih poslova.”

Vladar države nije šerijatski vladar muslimana

Šehid šejh Nimr se nije ničega bojao. Prijetnja da će povećati kaznu nije ga odvratila od toga da govori istinu službenicima nepravednog kralja. Od stvari koje se navode da se obratio javnom tužiocu je ovo: “Moje uvjerenje je to da nema apsolutne poslušnosti nikom, osim vladara koje je Bog izabrao kao nasljednike Svog poslanika, a to je 12 veličanstvenih Imama i halifa nakon Božijeg poslanika, s.a.v.a. Potvrđujem da nisam poslušan niti pokoran vladaru ove zemlje, niti bilo kome osim u mjeri njegovog sljeđenja istine. Pozivam ljude i sve vjernike da to čine, i to je moja vjera i neću od nje odstupiti ni za milimetar. Vladar ove zemlje nije skrbnik muslimana, već vladar, i nema starateljstvo nada mnom, a postoji razlika između skrbnika muslimana i vladara.”

Neprijateljstvo prema šiijama je poluga vlasti

Šejh Nimr je smjelo utvrdio pred sudijom da je “neprijateljstvo Muhammeda bin Sauda, ​​Muhammeda bin Abdul Wehhaba i kralja Abdul Aziza prema šiijskoj zajednici stalna i nedvosmislena stvar, a to svjedoče povijesne činjenice. Njihovo neprijateljstvo prema šijama nije bila iz mržnje prema šijama ili iz ljubavi prema sunijama, već poluga vladanja i dominiranja i dobili su ono što su željeli.”

Državni sistem utemeljen na sablji

Utvrdio je da je “režim ove države sistem tiranije, nepravde, kršenja sloboda i kršenja prava, a zasnovan je na konceptu oštre sablje. Uvjeti za legitimitet nisu dostupni kod vladara ove zemlje, jer je ovo vlast koja je zasnovana na pobjedi sablje, nasljedstva, držanja vlasti u užem krugu porodice, udaljavajući cijelo društvu od nje, za šta ne postoji nikakav šerijatski osnov.”

Nisam se pokajao

Svi pokušaji pritiska na njega nisu uspjeli. Šejh Nimr držao se svega što je govorio prije i tokom zatvora. I on je izričito rekao: “Da, govori koje propovijedam izrečeni su mojom voljom i mojim potpunim uvjerenjem u njih, i zbog toga ne žalim.”

https://www.alahednews.com.lb/article.php?id=27162&cid=125

  • 5 Januara, 2021