Početak poslanstva

Share

Početak poslanstva

 

Početak Poslanikovog, s.a.v.a., poslanstva desio se u njegovoj 40. godini. U vezi taćnog datuma ovog značajnog događaja postoje vise mišljenja. Sljedbenici Ehli bejta, a.s., sljedeći predaje Ehli bejta, a.s., vjeruju da je početak poslanstva je 27. Redžeb, četrdesete godine slona.

Dok je Poslanik, s.a.v.a., u pećini Hira bio zaokupljen razmišljanjem i ibadetom, počelo je njegovo poslanstvo spuštanjem prvih ajeta sure El-Alak i nastavilo se spuštanjem prvih ajeta sure El-Muddessir.

Časni Poslanik, s.a.v.a., je o svome poslanastvu prvo obavijestio svoju suprugu Hatidžu, s.a., a potom i svoga amidžića Alija, a.s. Tri godine kasnije kada je objavljivanjem  214. ajeta sure Eš-Šuara, poziv je ušao u novu etapu. Iste te godine objavljivanjem 94. ajeta sure El-Hidžr, poziv je postao javan. Poslanik, s.a.v.a., je prvi put je na tržnim centru Ukaz, mjestu gdje su se sakupljali svi ljudi radi trgovine i gdje je jedna skupina na uzvišenju kazivala nove stihove i različite priče, pozvao sve ljude da ušute i tu je obznanio svoj poziv.

Toga dana je Ebu Leheb uznemirio Poslanika, s.a.v.a., ismijavajući ga, a jedna skupina ga je slijedeći Ebu Leheba povrijedila. Međutim, Ebu Talib ih je štiteći Poslanika, s.a.v.a., ukorio.

  • 7 Marta, 2019