Rođenje u časnoj Ka’bi

Share

Rođenje u časnoj Ka’bi

 

Poznato je da je u vrijeme rođenja Imama Alija, a.s., njegova majka Fatima bint Esed pored Ka’be od Gospodara tražila da joj olakša rođenje njenog novorođenčeta. Nakon toga se rascijepio zid Ka’be ona je ušla unutar Ka’be i tu je ostala tri dana. Četvrti dan, tj. trinaestog redžeba tridesete godine slona izašla je iz Ka’be noseći u naručju svoga sina Alija, a.s.

Allame Amini je ovaj događaj prenio iz 16 sunitskih i 50 šiitskih izvora. Naveo je imena 41 pjesnika od drugog stoljeća po hidžri do ovog stoljeća koji su opjevali ovaj događaj.

Allame Medžlisi iz osamnaest izvora, većinom šiitskih, navodi da se Imam Ali, a.s., rodio u Ka’bi. U nekim izvorima je na dva ili tri mjesta direktno ukazano na tu činjenicu.

Mar’aši Nedžefi rođenje Imama Alija, a.s., u Ka’bi prenosi iz sedamnaest sunitskih knjiga.

  • 7 Marta, 2019