Pogled Imama Alija, a.s., na Ovaj svijet

Share

Pogled Imama Alija, a.s., na Ovaj svijet

Imama Ali, a.s., pozitivno gleda na Ovaj svijet i vidi ga kao sredstvo za promjenu i napredak čovjeka. Po Alijevom viđenju svaki čovjek može za vrijeme svoga kratkog i ograničenog života steći neograničenu korist na Ovom svijetu. Svaki čovjek bi se trebao upoznati sa pogledom poslanikā, imamā i Božijih evlija na dunjaluk i sa njihovim načinom života na dunjaluku, a onda uskladiti svoj individualni i društveni život sa njihovim. Većina ljudi kada se upozna sa dubinom njihovog pogleda zažali što se nije prije upoznala sa njim.

Imam Ali, a.s., u Nehdžu-l-belagi kaže:

“Pazite! Danas je dan pripreme, a sutra dan nadmetanja. Mjesto napredovanja je raj, a mesto kobi je pakao.”[1]

Na početku Imam koristi riječ pazite kojom želi probuditi sagovornike iz sna nemara. Većina ljudi se iz ovog sna budi tek poslije smrti. Kao da ljude podsjeća na važnu zbilju i brojne opsanosti koje prijete čovjeku do kraja njegovog života.

Rečenica danas je dan pripreme ukazuje na činjenicu da je Ovaj svijet na kojem čovjek živi mjesto treninga i vježbe. Čovjek se priprema za nadmetanje sa drugima putem vježbe. Svaki kutak Ovog svijeta kojeg je nama Gospodar odredio kao privremeno boravište u sebi sadrži brojne Božije mudrosti, dokaze i blagodati. On je sa svim onim što postoji na njemu mjesto treninga, vježbe i pripreme. Sve što se nalazi na nebesima i na Zemlji samo je sredstvo za tu vježbu i pripremu ljudi. Gospodar je potčinio čovjeku stvoreni svijet kako bi prošao preko njega i došao do cilja. Čovjeku je naredio, ali ga nije primorao, da vježba, trenira i priprema se na njemu.  Tako je on prilika koju svako treba iskoristiti na najbolji način, a to može tako što će usvajati znanje, jačati volju, stjecati lijepe osobine, jačati snagu razmišljanja.

Svaki ibadet je jedna vrsta pripreme i vježbe kojom se jačaju duša i tijelo. Na Ovom svijetu se nikada neće održati nadmetanje i neće se moći pokazati spremnost koju je čovjek stekao. Svi ljudi na Ovom svijetu su do trenutka smrti u stanju pripreme i treninga za natjecanje koje ih na Ahiretu čeka. Neki ljudi su lijeni i nezainteresovani za tu vrstu treninga. Naučili su na opušten i lagodan život. Ne žele da se izlažu nikakavom naporu. Kao da ne žele da ibadetom treniraju svoju dušu i da je pripremaju za natjecanje. Kao da ne žele da je učine jakom.

Međutim, osobe koje teže duhovnom usvršavanju i napretku na Ovom svijetu imaju program vježbi i dosljedno ih praktikuju. Blagoslovljeni mjesec ramazan je jedinstvena prilika za tu vježbu.

[1] Hutba 28.

  • 20 Maja, 2020