Položaj Imama Husejna kod Božijeg Poslanika

Autor: Grupa autora
Izvor: Znamenja Upute 5
Share

Položaj Imama Husejna kod Božijeg Poslanika

 

Božiji Poslanik je opisivao svoja dva unuka, Hasana i Husejna, odlikama koje ukazuju na veličinu njihovog položaja kod njega, kao svoja dva nevena iz ovog svijeta i iz ovog ummeta,[1] najbolje od stanovnika Zemlje,[2] poglavare mladića stanovnika Dženneta,[3] imame bilo da stoje ili sjede,[4] članove potomstva (Ehli bejta) koji se neće razdvojiti od Časnog Kur'ana do Sudnjeg dana, a narod koji bude čvrsto držao do njih neće zalutati,[5] pripadnike porodice koja jamči spas od utapanja za one koji se ukrcaju u njihovu lađu,[6] jedne od onih o kojima je govorio:

النُّجُومُ أَمَانٌ لِأَهْلِ السَّمَاءِ وَ أَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأُمَّتِي مِنَ الاِخْتِلافِ.

„Zvijezde su zaštita stanovnicima Zemlje od utapanja u more, a moja porodica je zaštita stanovnicima Zemlje od razilaženja.“,[7] one na koje su se, prema više lanaca prenosilaca, odnosile njegove riječi:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي أُحِبُّهُمُا فَأَحِبَّهُمُا.

„Bože moj, doista znaš da ja njih dvojicu volim, pa voli ih i Ti i voli svakog ko njih dvojicu voli.“[8]

[1] Sahihu-l-Buhari, sv. 2, str. 188; Sunenu-t-Tirmizi, 539.

[2] Ujunu ahbari-r-Rida, sv. 2, str. 62.

[3] Sunenu Ibn Madže, sv. 1, str. 56 i Sunenu-t-Tirmizi, 539.

[4] El-Menakib – Ibn Šehr Ašub, sv. 3, str. 163, preuzeto iz Musnedu Ahmed, Sunenu-t-Tirmizi, Sunenu Ibn Madže i dr.

[5] Sunenu-t-Tirmizi, 541 i Mustedreku-s-sahihejn, sv. 3, str. 109.

[6] Hiljetu-l-evlija, sv. 4, str. 306.

[7] Mustedreku-s-sahihejn, sv. 3, str. 149.

[8] Hasaisu-n-Nisai, str. 26.

  • 8 Aprila, 2019