Poruka imama Hameneija povodom smrti ajetullaha Safija Golpajganija

Share

Poruka sućuti lidera revolucije povodom smrti ajetullaha,

hadži šejha Lutfullaha Safija Golpejganija

S imenom Allaha, Svemilosnog Milostivog

Primio sam tužnu vijest o smrti izvrsnog fakiha i prodornog mardža'e, uvaženog ajetullaha, gospodina hadži šejha Lutfullaha Safija Golpejganija, da je Allah zadovoljan njim. Bio je jedan od stubova Howze u Komu, istaknuti učenjak i praktičar te najiskusniji vjerski učenjak u toj blagoslovljenoj Howzi.

Za vrijeme rahmetli ajetullaha Borudžerdija, spadao je u najbolje učenike ovog velikog učitelja. Za vrijeme rahmetli ajetullaha sejjida Muhammeda Ride Gulpejganija, bio je njegov pratitelj i naučni i praktični savjetnik, a za vrijeme revolucije, bio je pouzdani povjerenik cijenjenog imama Homeinija, rahmetullahi alejhim.

Godinama je bio glavni stup u vijeću čuvara revolucije, a nakon toga je uvijek brižno i odgovorno pristupao pitanjima revolucije i države. Često sam se koristio njegovim mišljenjima i konsultacijama koje je dijelio sa mnom.

Poezija, historija, bavljenje društvenim pitanjima, bile su ostale dimenzije ličnosti ovog vremešnog i plemenitog učenjaka.

Njegova smrt je povod žalosti za vjersku naučnu zajednicu u zemlji.

Izražavam sućut njegovoj cijenjenoj porodici i uvaženoj djeci, kao i velikim mardže'ama, i istaknutoj ulemi Howze, njegovim mukallidima i poklonicima, posebno u Komu i Golpejganu, i molim Božiju milost i oprost za njega.

  • 1 Februara, 2022