Ramazan – prilika da se osjeti slast života u Božijoj blizini (sedmi dio)

Share

Ramazan – prilika da se osjeti slast života u Božijoj blizini

O vi koji vjerujete propisuje vam se post kao što je propisan onima prije vas ne bi li ste Boga svjesni bili.[1]

Svevišnji Gospodar se u ovom ajetu obraća vjernicima. Iako su i nevjernici obavezni da izvršavaju Božije zapovjedi, ipak zbog toga što vjernici ovakva obraćanja Svevišnjeg Gospodara prihvataju i izvršavaju samo su oni predmet oslovljavanja. U Madžma'u-l-bejanu se prenosi hadis od Imama Sadika, a.s. u kojem se kaže:

“Slast koja se nalazi u pozivu i obraćanju Svevišnjeg Gospodara (tj. riječima o vi koji vjerujete) uništava teškoću i muku ibadeta.” Jasno je da Milostivi Gospodar koji poziva vjernike i njih smatra dostojnim Svoga sagovorništva uništava svaku teškoću koja postoji u postu, a slast Njegovog poziva ne ostavlja vjerniku nikakav zamor. Razlog zbog čega se u ajetu kaže: „kao što je propisano onima prije vas“ je to da vjernici znaju da se ova obaveza koju Bog propisuje ne odnosi isključivo na ummet posljednjeg Božijeg poslanika, već da je bila i u prethodnim narodima. Sama činjenica da su tom obavezom obuhvaćeni svi olakšava čovjeku svaku teškoću. Kada neki problem ili nedaća obuhvati sve ljude, postaje lahka za podnositi. Razlog zbog kojeg je Svevišnji Gospodar takvaluk postavio i odredio kao krajnji cilj ove obaveze je to što takvaluk kao najbolja među svim ljudskim vrlinama opstoji na ovoj obavezi i bez posta čovjek ne može stići do vrhunca ovog počasnog položaja. Takvaluk nije samo ustezanje i uzdržanost, iako je ustezanje od nepoželjnih stvari neophodni dio takvaluka. Takvaluk znači i čuvanje i potiče od riječi وقی što znači čuvati. Time Svevišnji želi reći: Postoji nada da ćete možda ući u zaštićenost i očuvanost Božiju i da ćete biti sačuvani od zla duše koja na zlo navodi i od prokletog šejtana. Ukoliko takvaluk kao ustaljena osobina pronađe svoje mjesto u čovjekovom biću za njega više nema straha. Šejtanovi nagovori i prohtijevi duše ne mogu ostaviti traga na njegovo biće. To je isto kao što se u prirodnim znanostima koriste različita sredstva za očuvanje i zaštićenost od raznih šteta. Varioc stavlja masku na glavu, ronilac oblači posebnu odjeću, osoba koja ide na Mjesec također oblači posebnu odjeću i nosi sa sobom kisik kako bi se zaštitila od pritiska, toplote, hladnoće i raznih opasnih gasova. U čovjeku se putem vakcinacije stvara odbrambeni sistem (imunološki sistem) kao štit koji čuva čovjeka od raznih bolesti. Isto tako putem svojstva koje se naziva takvaluk stvara se jedan oblik duhovne zaštićenosti u čovjeku zahvaljujući kojem čovjek ostaje očuvan i siguran od zaraznih mikroba grijeha. Tada strasti ne mogu čovjeka oboriti na zemlju. Niske želje i varljivi ukrasi prolaznog svijeta u očima uzvišenog čovjeka prikazuju se niskim i prezrenim. On se umjerenošću kreće Pravim putem u svim sferama svoga života. Kao da se u njegovu dušu ubrizgava injekcija strpljivosti, namaza, udijeljivanja, požrtvovanosti, pravednosti… i ona se usljed toga uzdiže na visok položaj.

[1] Bekare, 183.

  • 13 Maja, 2020