Realistički svjetonazor

Autor: Murteza Mutahari
Izvor: Čovjek i vjerovanje Monoteistički svjetonazor
Share

Realistički svjetonazor

Islam je realistična i zbilji naklonjena vjera. Sama riječ islam znači predanost i pokazatelj je toga da je prvi uvjet bivanja muslimanom – bivanje predanim realnostima i zbiljama. Svaka vrsta neprijateljstva, tvrdoglavosti, pristranosti, slijepog slijeđenja i samoljublja, sa stanovišta islama je osuđena i odbačena, zbog toga što je u suprotnosti sa duhom težnje za zbiljom i naklonosti prema realnosti. Prema gledištu islama, ukoliko neki čovjek koji teži ka zbilji bude bez predrasuda i bude se svojski trudio na putu dosezanja zbilje, pod pretpostavkom da čak i ne dođe do nje – opravdao se. Ali, ako neko u svom duhu bude gajio neprijateljstvo i tvrdoglavost, pod pretpostavkom da je prihvatio zbilju zbog povođenja, nasljedstva i sličnih razloga, to će biti bez vrijednosti. Stvarni musliman, bilo muškarac ili žena, zbog svog traganja za zbiljom usvojit će i naučit će mudrost i istinu gdje god i kod koga god da je nađe. Na putu otkrivanja i usvajanja znanja on ne pokazuje pristranost. Pod pretpostavkom da je pronađe na najudaljenijim tačkama svijeta, hitat će ka njoj. Stvarni musliman ne ograničava traganje za zbiljom ni na određeno vrijeme u svom životu, ni na poseban prostor, niti smatra da je svedena isključivo na određene osobe, jer je veliki predvodnik islama rekao:

طلب العلم فريضة على كل مسلم

“Traženje znanja je obaveza svakog muslimana.”[1]

خذُوا الحکمة و لو من المُشرك

“Uzmite mudrost, pa makar i od mnogobošca.”[2]

الحکمةُ دالة المؤمن فلیطلبها و لو فی ید أهل الشرك

“Mudrost je izgubljena stvar vjernika, pa neka je traži, makar i u rukama mnogobožaca.”[3]

أُطلُبوا العلم و لو بالصین

“Tražite znanje, makar i u Kini.”[4]

Također se od njega prenosi sljedeće:

أُطلبوا العلم مِنَ المهدِ الی اللحد

“Tražite znanje od kolijevke pa do groba.”[5]

Površna i jednostrana predodžba o ovim pitanjima, kao i slijepo slijeđenje očeva i majki te potčinjenost naslijeđenoj tradiciji, osuđuju se zbog toga što su protivni duhu islamske predanosti težnji za zbiljom i uzrokuju greške i odstupanje od zbilje.

 


[1] Biharu-l-envar, sv. 1., str. 177.

[2] Tuhafu-l-‘ukul, str. 198.

[3] Isto.

[4] Biharu-l-envar, sv. 1., str. 177.

[5] Isto.

  • 9 Decembra, 2019