Riječi ljubav i vjerovanje

Share

Pomagači Imama Husejna, mir s njim, su nam objasnili značenje riječi ljubav i vjerovanje. Čak su nam ratnim stihovima koje su recitirali na Dan ašure naspram neprijatelja oslikali i pokazali svoje duhovno stanje, svoju ličnost i svoju duhovnost kako bi onaj ko kaže: “Kamo sreće da sam bio s vama i da sam doživio uspjeh s vama”- malo bolje porazmislio i pošteno priznao da li će ova rečenica biti zapisana među njegovim istinskim ili lažnim izjavama. Da li je zbilja priželjkivao i istinski govorio kamo sreće da sam bio saputnik ‘Abisu ibn Ebu Šebibu Šakeriju i da sam bio poput njega koji je naspram kamenovanja neprijatelja skinuo štit s tijela i šljem s glave, a njegovo tijelo zgnječeno i zdrobljeno na putu pomaganja Istine ili je, ne promišljajući šta su oni uradili, kavu su snagu pokazali i naspram kakvih udaraca su istrajali, u srcu priželjkivali i razmišljali kamo sreće da smo bili sa njima, a jezicima su im tekle riječi koje su bile veoma nepromišljene i daleko od stvarnosti. Možda su gajili nadu da će ove riječi biti zapisane zajedno s riječima ashaba Imama Husejna, mir s njim, istim onim ashabima koji su u vjerovanju, prosvjetljenosti i čvrstom uvjerenju došli dotle da je svjetlost njihova uvjerenja blistala i onda kada bi im Imam Husejn izražavao sućut.

Taberi bilježi da je Zuhejr poslije podne-namaza koji je klanjao s Imamom, mir s njim, vodio žestoku borbu i govorio:

Ja sam Zuhejr, i sin sam El-Jeqīna,

Udaljavam neprijatelja sabljom od Husejna.

Pristupi upućen si i upućivač si uputom,

Pa danas ćeš se sresti sa svojim djedom – Vjerovjesnikom,

I s Hasanom i Alijem Murtezom,

I dvokrilatim dječakom hrabrim vitezom,

I Allahovim lavom – živim šehidom.

 

  • 7 Oktobra, 2019