Robovanje i obožavanje

Autor: Murteza Mutahari
Izvor: Čovjek i vjerovanje Monoteistički svjetonazor
Share

Robovanje i obožavanje

Spoznaja jednoga Boga, kao Najsavršenije Biti sa najsavršenijim svojstvima, čistog od svake vrste manjkavosti i nedostatka, i spoznaja Njegove relacije sa svijetom koja se ogleda kroz stvaranje, čuvanje, izlijevanje dobrote, naklonosti i milostivosti, stvara u nama odgovor koji se tumači kao obožavanje.

Obožavanje je jedna vrsta veze koju čovjek uspostavlja sa svojim Gospodarom, a kroz koju se iskazuje skrušenost, hvaljenje i zahvalnost. Ovakvu vrstu veze čovjek može uspostaviti jedino sa svojim Bogom i jedino je istinita kada je u pitanju Bog. U slučajevima kada je mimo Boga, nije ni istinita ni dozvoljena. Spoznaja Boga kao jedinstvenog Izvora postojanja i jedinstvenog Vlasnika i Gospodara svih stvari, iziskuje da Mu ni jedno stvorenje u obožavanju ne učinimo sudrugom. Časni Kur'an jako naglašava da robovanje i obožavanje treba biti isključivo za Boga. Čovjek ne treba takvu relaciju uspostaviti ni sa jednim drugim bićem, osim sa Bogom. Nema većeg grijeha od pripisivanja sudruga Bogu.

  • 9 Decembra, 2019