Saopćenje broj 1 – palestinski narodni otpor

Share

Ujedinjeno nacionalno zapovjedništvo palestinskog narodnog otpora … Saopćenje br. 1

Jedinstveno nacionalno vodstvo Palestinskog narodnog otpora u svom prvom osnivačkom saopćenju pozvalo je na aktiviranje narodnog otpora pod palestinskom zastavom, smatrajući 15. septembar danom općeg odbijanja i prkosa u domovini, dan u kojem se palestinska zastava podiže u svim palestinskim gradovima i kampovima i na svim trgovima u inostranstvu, da naglasi odbacivanje zastava okupatorske države podignute na jarbolu Abu Dabija i Maname.

U saopćenju objavljenom u subotu navečer pozvala je “sve žive snage, civilne institucije, mase, studente i ženske organizacije širom naše voljene arapske domovine, da podignu arapski bajrak ponosa i zastavu Palestine, osuđujući i odbacujući sporazum o sramoti ovog crnog dana”.

بسم الله الرحمن الرحيم

Saopćenje br. 1

Jedinstveno nacionalno vodstvo narodnog otpora

O vjernici, budite strpljivi i izdržljivi, na granicama bdijte i Allaha se bojte, da biste postigli ono što želite. Istinu je rekao Svevišnji Allah. (Ali Imran, 200)

Naš palestinski narode, heroji u domovini i dijaspori … mase naše arapske i islamske nacije, o slobodni ljudi svijeta ….!

Kada jedan narod odluči da živi

tada mu se predodređenje sigurno odaziva!

Oslanjajući se na Boga i vjerujući u naše povjesno pravo na našu zemlju, domovinu i naš Kuds, suočavamo se svojim živim tijelima i golim prsima svojih sinova protiv ​​terora zvanične okupacije i njenih vojnih mehanizama, podnoseći ogromne žrtve, svrstavajući se u prvu liniju obrane naše arapske, islamske i ljudske dubine, njenih vrijednosti, interesa i legitimiteta njenog postojanja.

Utjelovljujući odluke konferencije Generalnih sekretara Nacionalnih akcionih frakcija 3. septembra, najavljujemo početak sveobuhvatne narodne borbe koja započinje i neće završiti dok se ne postigne nacionalna neovisnost Države Palestine, s glavnim gradom Jerusalemom.

U svim aktivnostima i njihovim etapama ćemo biti nadahnuti ustankom našeg naroda od dvadesetih godina prošlog vijeka do danas i pozivamo naš veliki palestinski narod, naše arapske narode i slobodne ljude svijeta da se stanu u red s Palestinom, prethodnicom uspona, a njeni mačevi usmjereni su ka našem centralnom neprijatelju smještenom na zemljama naše države i našeg Kudsa kako bismo oživjeli arapski front koji će biti potpor za našu legitimnu borbu protiv okupatora, i “sporazuma stoljeća”,  i kako bismo neutralizirali sporazume sramote i izdaje koje su zaključili vladari Emirata i Bahreina kako bi se suočili sa sudbinom onih koji su izdali i skovali zavjeru četrdesetih godina prošlog stoljeća, te kako bismo zatvorili vrata sramotnom krahu ovih režima i njihovih lojalista i onih koji su ih podržavali pred okupatorskom vlašću.

Na osnovu našeg jedinstva, koje obnavljamo i učvrščujemo otporom i žrtvama, i obavezujemo vam se da više nikada nećemo dopustiti nikome da se miješa u jedinstvo našeg naroda, prelazi preko naših načela i uništava ono na čemu smo se okupili, odlučni i posvećeni sljedećim odrednicama našeg narodnog borbenog čina u domovini i u dijaspori:

  • Otpor i sveobuhvatna narodna aktivnost se započinje svojim ljudskom, civiliziranim, oslobodilačkim karakterom, eskalirajućom brzinom koja se razvija u svoje uzvišene oblike na teritoriji države Palestine.
  • Naš otpor odvija se skladnim tempom na svim okupiranim palestinskim teritorijama, uglavnom u Jerusalemu, prema okolnostima i terenskim podacima, uz društvenu, političku i geografsku inkluziju pod jednim sloganom: neutralisanje “sporazuma stoljeća”, okončanje okupacije, iskorjenjivanje doseljeničkih kolonija, utjelovljenje nacionalne neovisnosti i osiguravanje prava na povratak, a aktivnosti će se razvijat na dinamičan i subjektivan način prema razvoju terena.
  • Poduzimanje pozitivne akcije i mehanizama odbrane života i dostojanstva građana, njihove svetinje i imovine pred terorom cionističkih doseljenika pod pokroviteljstvom i zaštitom okupatorske vojske, preduzimanje terenskih koraka za narodni otpor, obnavljanje obzira za masovnu borbu i narodnu borbu i nadahnuće mehanizama za uzvraćanje izraelskih napada na principu oka za oko i zub za zub na teritorije Palestine, kao prioritet u našim borbenim programima koji vode ka sveobuhvatnoj nacionalnoj pobuni.
  • Palestinska zastava jedini je krov koji će pokriti sve aktivnosti i događaje u domovini i dijaspori.

Shodno tome, pozivamo vas da:

1- Smatrajući 15. septembar danom narodnog borbenog odbijanja u domovini, u kojoj će zastava Palestine biti podignuta u našim gradovima, selima, kampovima u domovini i svim trgovima naše zajednice, izrazom našeg odlučnog odbijanja podizanja zastave okupacije, ubistava i rasizma na jarbolu poniženja u Abu Dabiju i Manami.

Pozivamo žive snage, civilne, javne, studentske i ženske institucije širom naše voljene arapske domovine da podignu arapski bajrak slave i zastavu Palestine u denuncijaciji i odbacivanju sramnog sporazuma na ovaj crni dan.

2- Pozivamo naše oslobođene zatvorenike, porodice naših herojskih šehida i porodice šehida čija se tijela čuvaju u digitalnim grobljima okupatora, da organiziraju proteste kojima se osuđuje sramni sporazum 15.9.2020., u svim provincijama u domovini.

3- Pozivamo palestinsku, arapsku i islamsku zajednicu, slobodne ljude svijeta i njihove demokratske snage da demonstriraju ispred ambasada Amerike, okupacione države, Emirata i Kraljevine Bahrein, u utorak 15.9.2020., osuđujući sramne sporazume.

4- Pozivamo mase našeg ummeta i našeg naroda, posebno u kampovima junaštva i povratka, u domovini i u inostranstvu,  da obilježe sjećanje na šehida Sabre i Šatile u četvrtak 17.9.2020., i onih koji su izgubili živote pod nožem okupatora čiju su zastavu Abu Dabi i Manama podigli na svojim poniženim ramenima.

5- Smatrajući petak 18.9.2020 danom žalosti u kojem se podižu crne zastave na kojima se osuđuju sporazum “Amerika-Izrael-Emirati-Bahrein” na svim trgovima, zgradama i domovima, a crkvena zvona će biti zvona žalosti a hutbe u petak će biti jadikovanje zbog režima otpadništva i izdaje glavnog arapskog i muslimanskog pitanja. To prate aktivnosti koje uključuju sve kontaktne tačke na teritoriji sjevernih provincija.

6- Pozdravljamo inicijativu koalicije palestinskih i arapskih institucija i američkih demokratskih snaga za organiziranje protestnih događaja u glavnom gradu SAD-a Washingtonu na dan potpisivanja sporazuma o normalizaciji između vlada Abu Dabija i Maname sa izraelskom desničarskom vladom pod pokroviteljstvom američke rasističke administracije u Bijeloj kući i nadamo se da će se te aktivnosti proširiti na sve američke države.

Naši ljudi, naš narode! Pozivamo vas da se odreknete svih razilaženja, zamrznete sve vlastite programe, i učestvujete u ovoj narodnoj oslobodilačkoj borbi, i nema glasa koji se uzdiže iznad glasa otpora. Neka naša palestinska zastava ostane podignuta, naš smjerokaz čvrst, naša vjera u Allaha i pravednost našeg pitanja ukorjenjena! Obećavamo da se naše sablje neće vratiti u korice sve dok ne uspostavimo našu nezavisnu državu sa potpunim suverenitetom, čiji je glavni grad Kuds i dok ne riješimo problem izbjeglica prema međunarodnim zakonima povratka u svoje domove!

Njegov glavni grad je okupiran, a problem izbjeglica se rješava.

Slava i milost našim šehidima, čast našim zatvorenicima i iscjeljenje našim ranjenicima, a to je revolucija i otpor do pobjede, do pobjede. Živjela Palestina, slobodna i arapska.

Jedinstveno nacionalno vodstvo narodnog otpora

Kuds (Jerusalem) – Palestina 13.9.2020.

I mi pozivamo sve prijatelje i podržavatelje istine i pravde da svako na svoj način podrži palestinski narod i palestinski otpor podizanjem palestinske zastave kako na drušvenim mrežima tako na svojim kućama, automobilima…

ehlibejt.org

 

  • 13 Septembra, 2020