Strpljivost

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Strpljivost

Vrlina strpljivosti

A koliko je bilo vjerovjesnika uz koje su se mnogi iskreni vjernici borili, pa nisu klonuli zbog nevolja koje su ih na Allahovom putu snalazile, i nisu posustajali niti su se predavali – a Allah izdržljive voli.[1]

I pokoravajte se Allahu i Poslaniku Njegovu, i ne prepirite se da ne biste klonuli i bez borbenog duha ostali; i budite izdržljivi, jer Allah je, zaista, na strani izdržljivih.[2]

1. Isa, a.s.: “Nećete dostići ono što volite dok ne ispoljite strpljivost u onome što mrzite.”[3]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a., na pitanje šta je iman: “Strpljivost.”[4]

3. Imam Ali, mir s njim: “Strpljivost olakšava velike nesreće.”[5]

4. Imam Ali, mir s njim: “Strpljivost u nesreći vrjednija je od zdravlja u blagostanju.”[6]

5. Imam Sadik, mir s njim: “U vjernika je utkana strpljivost pred nedaćama.”[7]

6. Imam Dževad, mir s njim: “Strpljivost u nesreći je nesreća za onoga koga tuđa nesreća čini sretnim.”[8]

Strpljivost i stizanje do visokih položaja

..i lijepo obećanje Gospodara tvoga sinovima Israilovim bilo je ispunjeno – zato što su trpjeli.[9]  

Između njih smo Mi imame određivali i oni su po Našoj zapovijedi na Pravi put upućivali, jer su strpljivi bili i u dokaze Naše su čvrsto vjerovali.[10]

1. Imam Ali, mir s njim: “Strpljivošću se dosežu visoki položaji.”[11]

2. Imam Ali, mir s njim: “Ko bude strpljiv radi Allaha, stiže do Njega.”[12]

3. Imam Sadik, mir s njim: “Strpljivost je vrhunac imana.”[13]

Strpljivost i pomoć

Koliko su puta malobrojne čete nadjačale mnogobrojne čete! A Allah je na strani izdržljivih.[14]

Hoće! Ako budete izdržljivi i poslušni, i ako vas oni napadnu odmah, Gospodar vaš će vam poslati u pomoć pet hiljada meleka, sve obilježenih.[15]

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista pomoć dolazi sa strpljivošću, a izbavljenje sa nevoljom. Zaista, sa teškoćom dolazi olakšanje.”[16]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Sa strpljivošću se očekuje izbavljenje, a ko istraje u kucanju na vrata, ući će.”[17]

Nagrada strpljivom čovjeku

Mi ćemo vas dovoditi u iskušenje malo strahom i gladovanjem, i time što ćete gubiti imanja i živote, i ljetine, a ti obraduj izdržljive, one koji, kada ih kakva nevolja zadesi, samo kažu: “Mi smo Allahovi i mi ćemo se Njemu vratiti!” Njih čeka oprost od Gospodara njihova i milost; oni su na Pravom putu!”[18]

1. Imam Ali, mir s njim, u opisu bogobojaznih: “Strpljivi su u vremenu koje traje kratko, a u ishodu zadobijaju ugodnost koja traje dugo.”[19]

2. Imam Sadik, mir s njim: “Svakom čovjeku koji se razboli, pa u tome bude strpljiv i to prihvati na Božijem putu, Allah će upisati nagradu hiljade šehida.”[20]

Šta je strpljivost?

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Strpljivost je zadovoljstvo.”[21]

2. Imam Ali, mir s njim: “Strpljivost je da čovjek podnese nesreće koje ga pogađaju i da priguši bijes.”[22]

3. Imam Ali, mir s njim: “Dvije su vrste strpljenja: strpljenje u onom što ne voliš i strpljenje u onom što voliš.”[23]

4. Imam Ali, mir s njim: “Strpljivosti su: strpljivost u nesreći, strpljivost u pokornosti i strpljivost u izbjegavanju grijeha, a ovaj treći oblik strpljivosti je veći od prva dva.”[24]

5. Imam Bakir, mir s njim, na pitanje o lijepom strpljenju: “To je strpljenje u kojem se čovjek ne žali ljudima.”[25]

Učinci nestrpljivosti

1. Imam Ali, mir s njim: “Ako se strpiš, provest će se Allahova sudbina u vezi sa tobom i bit ćeš nagrađen, a ako budeš nestrpljiv, opet će se provesti Allahova sudbina u vezi sa tobom, a bit ćeš grješnik.”[26]

2. Imam Ali, mir s njim: “Ili se strpi poput plemenitih, ili ćeš, u protivnom, bol zaboraviti poput konja.”[27]

3. Imam Ali, mir s njim: “Ko ne bude strpljiv u teškoći sticanja opskrbe, trebat će biti strpljiv u svojoj neimaštini.”[28]

4. Imam Ali, mir s njim: “Koga strpljenje ne izbavi, nestrpljenje će ga upropastiti!”[29]

Šta sve donosi strpljivost

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko se natjera na strpljivost, Allah ga učini strpljivim; onome ko traži čednost, Allah Uzvišeni će podariti čednost; a onoga ko traži imetak, Allah će učiniti imućnim. Robu nije darovano ništa bolje i obuhvatnije od strpljivosti.”[30]

2. Imam Ali, mir s njim: “Korijen strpljivosti je u istinskom uvjerenju u Allaha.”[31]

3. Imam Ali, mir s njim: “Navikni se na strpljivost u teškoćama – divna li je ćud čvrsto strpljenje na istini.”[32]

4. Imam Ali, mir s njim: “Trpljenje onoga što mrziš štiti srce.”[33]


[1] Ali ‘Imran, 146.

[2] El-Enfal, 46.

[3] Musekkinu-l-fuad, 48.

[4] Isto, 47.

[5] Gureru-l-hikem, 533.

[6] Isto, 1821.

[7] Miškatu-l-envar, 23.

[8] Kešfu-l-gumme, 3/139.

[9] El-A‘raf, 137.

[10] Es-Sedžde, 24.

[11] Gureru-l-hikem, 4276.

[12] El-Bihar, 71/95/60.

[13] El-Kafi, 2/87/1.

[14] El-Bekare, 249.

[15] Ali ‘Imran, 125.

[16] El-Bihar, 77/88/2.

[17] Isto, 71/96/61.

[18] El-Bekare, 155–157.

[19] Nehdžu-l-belaga, govor 193.

[20] Tibbu-l-eimme, 17.

[21] Kenzu-l-‘ummal, 6499.

[22] Gureru-l-hikem, 1874.

[23] Nehdžu-l-belaga, izreka 55.

[24] Šerhu Nehdži-l-belagati libni Ebil-Hadid, 1/319.

[25] El-Kafi, 2/93/23.

[26] Džami‘u-l-ahbar, 316/882.

[27] Nehdžu-l-belaga, izreka 414.

[28] Gureru-l-hikem, 8987.

[29] Nehdžu-l-belaga, izreka 189.

[30] Kenzu-l-‘ummal, 6522.

[31] Gureru-l-hikem, 3084.

[32] Nehdžu-l-belaga, pismo 31.

[33] El-Bihar, 77/207/1.

  • 28 Novembra, 2022