Ummet

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Položaj islamskog ummeta

Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio: tražite da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćate i u Allaha vjerujete. A kad bi sljedbenici Knjige ispravno vjerovali, bilo bi bolje za njih; ima ih i pravih vjernika, ali većinom su nevjernici.[1]

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Moj ummet je blagoslovljen ummet. Ne zna se da li su najbolji njegovi prvi ili njegovi posljednji.”[2]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ovaj moj ummet je u okrilju Božije milosti.”[3]

3. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista, vi činite sedamdeseti ummet. Vi ste od svih njih najbolji i najpoštovaniji kod Allaha.”[4]

4. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Obraduj ovaj ummet visokim položajem, pobožnošću, ugledom, pomoći i učvršćivanjem moći na Zemlji.”[5]

  

Odličnici ummeta

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Najbolji iz moga ummeta su oni koji su ravnodušni prema Ovom svijetu, a žude za Onim svijetom.”[6]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Najbolji od moga ummeta su oni koji su svoju mladost utrošili u pokornosti Bogu i u nastojanju da odviknu svoju dušu od ovosvjetskih zadovoljstava i usmjere je ka Onome svijetu. Zaista, njihova nagrada kod Boga je najuzvišeniji položaj u Džennetu.”[7]

3. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Najbolji od moga ummeta su oni koji podnose kada se sa njima nerazumno postupa, koji opraštaju kada im se učini nepravda i koji su izdržljivi kada ih uznemiravaju.”[8]

  

Srednji ummet

I tako smo vas učinili srednjim ummetom da budete svjedoci protiv ostalih ljudi, i da Poslanik bude protiv vas svjedok.[9]

1. Imam Ali, mir s njim: “Mi smo Božiji svjedoci protiv Njegovih stvorenja i dokaz Njegov na Zemlji, mi smo oni o kojima kaže Uzvišeni Allah: I tako smo od vas stvorili srednju zajednicu.”[10]

  

Ono što donosi dobro ummetu

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Moj ummet će ostati u dobru sve dok ljudi budu jedni druge voljeli, povjereni im amanet vraćali, zabranjeno izbjegavali, goste poštivali, namaz obavljali i zekat davali.”[11]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ovaj ummet će biti pod okriljem Božije pomoći i zaštite sve dok njegovi učači Kur'ana budu odvojeni od ulagivanja vladarima, učenjaci od opravdavanja postupaka bestidnih i grješnih ljudi, a njihovi prvaci od pomaganja grješnika. Kada učine nešto od nabrojanog, Allah će skinuti Svoju ruku pomoći i zaštite sa njih i potčinit će ih silnicima.”[12]

  

Položaj islamskog ummeta na Onome svijetu

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ja ću na Sudnjem danu od svih vjerovjesnika imati najviše sljedbenika.”[13]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista, u Džennetu postoji stotinu i dvadeset redova, od kojih osamdeset čini moj ummet.”[14]

  

Navala ummetā na islamski ummet

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ubrzo će se drugi ummeti okomiti na vas, kao što izgladnjeli navale na posudu hrane.”Jedan od prisutnih upita: “Da li će to biti zato što će nas tada biti malo?” Odgovori: “Bit će vas mnogo, međutim, bit ćete poput pjene koju nosi poplava. Allah će iščupati strahopoštovanje iz srca vaših neprijatelja, a u vaša srca će se nastaniti klonulost.” Neko upita: “O Božiji Poslaniče, šta je to klonulost?” Odgovori: “Ljubav prema Ovom svijetu i odvratnost prema smrti!”[15]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Kada moj ummet bude Ovaj svijet smatrao velikim, Allah će im oduzeti strahopoštovanje pred islamom.”[16]

  

Poslanikov strah za njegov ummet

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista, za svoj ummet se plašim zbog tri stvari: pokoravanja gramzivosti i tvrdičluku, slijeđenja strasti i zabludjelog predvodnika.”[17]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Tri su stvari kojih se plašim za svoj ummet: zastranjenja nakon spoznaje, smutnje koja vodi u zabludu, te strasti stomaka i spolnog organa.”[18]

3. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Najviše me za moj ummet plaše tri stvari: pokvarenost učenjaka, raspravljanje licemjera na osnovu Kur'ana, i Ovoga svijeta koji vam siječe vratove – zbog toga ga osudite u sebi.”[19]

4. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Najviše čega se plašim za svoj ummet nakon mene su tri stvari: zabranjeno sticanje imetka, skrivena strast i uzimanje kamate.”[20]

5. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista, najviše čega se plašim za svoj ummet su strasti i duge nade. Što se tiče strasti, one udaljavaju od istine, a duge nade čovjeka dovode u stanje da zaboravi na Onaj svijet.”[21]

6. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista, najviše čega se bojim za vas je mali širk.” Neko upita: “Šta je to mali širk, o Božiji Poslaniče?” On odgovori: “To je dvoličnost.”[22]

7. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista, ono čega se najviše plašim za svoj ummet jeste rječit licemjer.”[23]

8. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Najviše čega se plašim za svoj ummet su blještavilo Ovoga svijeta i mnoštvo njegovih blagodati.”[24]


[1] Ali ‘Imran, 110.

[2] Kenzu-l-‘ummal, 34451.

[3] Isto, 34452.

[4] Isto, 34462; Sunenu-t-Tirmizi, 2927.

[5] Kenzu-l-‘ummal, 34465.

[6] Tenbihu-l-havatir, 2/123.

[7] Isto, 2/123.

[8] Isto, 2/123.

[9] El-Bekare, 143.

[10] Nuru-s-sekalejn, 1/134/406.

[11] El-Bihar, 69/394/77.

[12] Tenbihu-l-havatir, 1/84.

[13] El-Bihar, 7/130/1.

[14] Isto, 7/130/3.

[15] Et-Tešrifu bi-l-munen, 307/428.

[16] Tenbihu-l-havatir, 1/75.

[17] El-Bihar, 77/161/178.

[18] Emali-t-Tusi, 157/263.

[19] El-Hisal, 163/214.

[20] El-Bihar, 73/158/3.

[21] Isto, 70/75/3.

[22] Isto, 72/303/50.

[23] Kenzu-l-‘ummal, 28969; Musnedu Ahmed ibn Hanbel, 143.

[24] Nuru-s-sekalejn, 4/579/91.

  • 11 Novembra, 2022