Uticaj odgoja tokom djetinjstva

Autor: Muhammed Taqi Falsafi
Izvor: Dijete sa stanovišta naslijeđa i odgoja
Share

Mladići koji su tokom djetinjstva ispravno odgajani tokom mladosti imaju samo jednu tešku obavezu: da paze da se strasti, bijes i drugi prirodni nagoni u njihovom tijelu ne pobune i ne usmjere ih na put prljavštine i grijeha.

Mladi koji su tokom djetinjstva imali loš odgoj te u moralnom pogledu posjeduju nepoželjne sklonosti imaju dvije velike obaveze: prva je da svoje strasti i prirodne nagone stave pod kontrolu i spriječe njihovu pobunu, a druga je da neutrališu utjecaj pokuđenih osobina stečenih tokom djetinjstva, i postepeno odbace svoje loše navike te da se okite pohvalnim osobinama i poželjnim moralom.

U svakom slučaju, mladi iz obje skupine moraju spoznati zahtjeve svoje mladalačke naravi i u svakom pogledu voditi brigu o sebi. Moraju znati da je mladost period strasti i srdžbe, oholosti i samoljublja, nemara i neobaviještenosti i da su na životnom putu neprestano izloženi opasnostima koje prijete njihovoj sreći. Često mladi bivaju opijeni nemarom i ohološću.

Hazreti Ali, a.s., je rekao: “Mnogo kasnije se trijezne opijeni nemarom i ohološću, nego opijeni vinom.”[1]

Mladići koji su tokom djetinjstva dobro odgojeni i čiji su ih roditelji lijepo vaspitali nikako se ne trebaju oholiti i pomisliti da će rezultati ispravnog odgoja uvijek u svim okolnostima i u svakom obliku biti postojani i stalni. Ako ih tokom mladosti zarobe strasti i nagoni njihovih strasti, ako njihove prirodne i nagonske žudnje budu vladale njima, pokidat će svu osnovu ispravnog odgoja iz djetinjstva i bit će izgubljen sav višegodišnji trud njihovih očeva i majki, a oni će skrenuti s Pravog puta i na kraju pasti u ponor zablude i nesreće.

Adolescent koji je u djetinjstvu imao loš odgoj i odrastao u iskvarenoj sredini neka ne gubi nadu i neka ne misli da će ga zloslutne posljedice lošeg odgoja uvijek, na svakom mjestu i u svakoj situaciji čvrsto pratiti. Ukoliko budu svjesni svojih vlastitih duhovnih sposobnosti, ukoliko u mladosti donesu čvrstu odluku da će se truditi da dostignu vlastitu vječnu sreću i blaženstvo, ako u cilju spoznaje i izlječenja svojih unutarnjih bolesti iskreno prihvate uzvišeno islamsko učenje i predaju se u ruke učenim i kreposnim odgajateljima, biti će sposobni porušiti temelje lošeg odgoja iz djetinjstva, osloboditi se njihovih stega i nepoželjnih osobina i sačuvati se od njihovih neželjenih posljedica.

Hazreti Ali, a.s., je rekao: “Onaj ko spozna dostojanstvo, bit će čuvan od izopačenosti i poniženja u koje ga vode njegova strast i žudnja i bit će zaštićen od želja svojih unutarnjih.”[2]

 

 

[1] Goruru-l-hikem, str. 440.

[2] Isto, str. 710.

  • 23 Oktobra, 2019