Vidovi kur'anske nadnaravnosti

Autor: Murteza Mutahari
Izvor: Objava i vjerovjesništvo
Share

Vidovi kur'anske nadnaravnosti

Kur'an je sa različitih aspekata mudžiza, tj. nadilazi ljudske moći. Ovdje ćemo se kratko osvrnuti na ovo pitanje. Načelno gledano, nadnaravnost Kur'ana se ogleda kroz dva aspekta: kroz riječi i kroz značenje.

Nadnaravnost Kur'ana iskazana riječima je u oblasti estetike, a njegova nadnaravnost iskazana kroz značenja je u oblasti nauke.

Dakle, nadnaravnost Kur'ana ogleda se kroz estetski i umjetnički aspekt, sa jedne, te misaoni i naučni aspekt, sa druge strane. Svaki od ovih aspekata za sebe, a naročito naučni, posjeduje više dimenzija.[1]

Izvor – Objava i vjerovjesništvo, Murteza Mutahari

 

[1] Nedavno su neki egipatski i iranski naučnici iznijeli tezu o jednoj vrsti nadnaravnosti Kur'ana kroz tehnički aspekt, tj. poseban red i raspored u geometriji slova i riječi, posebnu krivudavost u postepenom uzdizanju nivoa spuštenih ajeta. Pogledati knjigu Tok razvoja shvatanja Kur'ana i esej Kur'an i kompjuter, izdanje “Felek”, prvi broj, izdanje studenata Fakulteta za jezik i književnost.

  • 23 Februara, 2019