Vjera je upotpunjena

Share

Vjera je upotpunjena

Dio Poslanikovog govora na Gadir

O ljudi, ko vam je preči od vas samih? Rekli su: Allah i Njegov Poslanik! A Poslanik je rekao: Kome god sam ja preči i Ali mu je preči od njega samog. Bože, budi prijatelj onom ko je njemu prijatelj, a neprijatelj onome ko je njemu neprijatelj. Pomozi onom ko njemu pomaže, a ostavi na cjedilu onog ko njega tako ostavlja.

Ljudi, ovaj Ali je moj brat, moj opunomoćenik, riznica moga znanja, moj halifa u mome ummetu, moj namjesnik za tumačenje Božije knjige, pozivatelj k Njemu, koji će raditi po onome što će zadovoljiti Njega, borac protiv Njegovih neprijatelja, koji naređuje pokornost Njemu, odvraća od neposlušnosti Njemu, halifa Božijeg Poslanika, Zapovjednik vjernih, upućivač, koji će se boriti protiv kršitelja zavjeta, nepravednih pobunjenika i otpadnika.

Uzvišeni kaže: U Mene je riječ nepromjenjiva! Po Tvojoj zapovijedi, Gospodaru, ištem: Bože, budi prijatelj onome ko je njemu prijatelj, a neprijatelj njegovom neprijatelju! Pomozi onome ko njemu pomaže, a ostavi na cjedilu onog ko njega tako ostavlja. Prokuni onog ko njega odbacuje i rasrdi se na onog ko negira njegovo pravo!

Bože, Ti si mi objavio ajete o Aliju kada sam ga predstavio i imenovao za halifu: Danas sam vam usavršio vjeru vašu, učinivši da vam blagodat Moja potpuna bude i zadovoljan sam što islam vaša vjera je! I rekao si: Doista, vjera kod Allaha je islam! Također si rekao: Ko mimo islama neku vjeru želi, neće mu se primiti, i na Drugome svijetu će među gubitnicima biti!

Bože, ja Tebe uzimam za svjedoka da sam dostavio Tvoju poruku!

 

  • 8 Augusta, 2020