Dobra djela koja vječno traju

Autor: Husejn Ansarijan
Izvor:
Share

Bogatstvo i sinovi nakit su života ovosvjetskoga, a dobra djela, koja vječno traju, bit će kod tvoga Gospodara najbolje nagrađena i najboljega uzdanja.[1]

Na prvi pogled između prvog dijela ajeta koji se odnosi na imetak i djecu, kao prolazna dobra ovoga svijeta, i drugog dijela ajeta koji se odnosi na dobra djela koja vječno traju postoji razlika i oprečnost, kao da oni stoje jedni naspram drugih. Sa jedne strane su imetak i djeca, koja će prije ili poslije ostaviti čovjaka, a sa druge strane dobra djela koja će trajno ostati sa njim.

Međutim, po tumačenjima nekih učenjaka tu nema razlike i ajet ne želi reći da su imetak i djeca jedna stvar, a dobra djela koja vječno traju sasvim druga. Zapravo može se i treba se odnositi prema imetku i djeci na način da ono sami postanu dobra djela koja vječno traju. Ta vrsta dobrih djela koja “pohranjujemo” kod Allaha najbolja su nagrada za nas i najveća nada za naše sutra.
Zašto se čovjek ne bi odnosio prema imetku i porodici na takav način da se njegovom smrću njegova veza sa njima ne prekine?! Koliko je samo ljudi otišlo sa ovoga svijeta, ali njihova veza sa imetkom i porodicom se nije prekinula i oni stalno ubiraju korist od toga. Dakle, trebamo živjeti tako da smrt ne bude sposobna da prekine tu vezu.

Uzvišeni nam u Kur’anu poručuje da ako želimo da od našeg imetka i naše djece koji su ukrasi ovosvjetskog života imamo traju korist trebamo ih promijeniti u trajna dobra djela, a ne činiti neka druga koja ćemo smatrati trajnim a imetak i djecu prolaznim, čak više od toga smatrati ih opasnošču za svoju vjeru.

[1] Kahf, 46.

  • 25 Oktobra, 2019