Džihad – veliki džihad

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Veliki džihad

Vrste džihada

1. Imam Husejn, mir s njim, rekao je kada je bio upitan da li je džihad sunnet ili farz: “Četiri su vrste džihada: dva su farz, jedan je sunnet koji se obavlja samo uz džihad koji je farz, a jedan džihad je samo sunnet. Što se tiče ona dva džihada koja su farz – jedan je čovjekov džihad sa samim sobom: da ne krši Allahove zapovijedi, i to je najveći džihad, a drugi je džihad protiv nevjernika sa kojima dijelite granicu i on je farz. Džihad koji je sunnet, a uspostavlja se samo sa farzom je džihad protiv neprijatelja, koji je farz za cijeli ummet i ako napuste ovaj džihad, spustit će se kazna, koja će također obuhvatiti cijeli ummet. Ovaj džihad je sunnet za Imama, što podrazumijeva da Imam pokrene cijeli ummet na borbu protiv neprijatelja. Što se tiče džihada koji je samo sunnet – to je uspostavljanje svakoga sunneta, napor u tom uspostavljanju i stizanje do njega, kao i njegovo oživljavanje, a rad i trud na tom putu su najvrjednija djela, jer je to oživljavanje sunneta, a Božiji Poslanik, s.a.v.a. je rekao: ‘Onaj ko uspostavi dobar sunnet ima za njega nagradu, svoju i svih koji budu radili po tom sunnetu, do Sudnjega dana, a da se njima ništa ne umanji.’”[1]

2. Imam Ali, mir s njim: “Džihad žene je lijepo održavanje prava muža.”[2]

 

Poticanje na džihad sa samim sobom

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Mudžahid je onaj koji se bori sam sa sobom zbog Allaha.”[3]

2. Imam Ali, mir s njim: “Borba sa samim sobom je otkupnina (mehr) za Džennet.”[4]

3. Imam Ali, mir s njim: “Zadrži svoj nefs od navale strasti, a u trenucima sumnje obrati se Knjizi Allahovoj.”[5]

4. Imam Kazim, mir s njim: “Bori se sa svojim nefsom da bi ga uzdržao od strasti, jer to je tvoja obaveza kao i borba sa neprijateljem.”[6]

 

Veliki džihad

1. Imam Ali, mir s njim: “Božiji Poslanik, s.a.v.a., je poslao vojsku u ratni pohod, a kada su se vratili, rekao im je: ‘Dobrodošli, skupino koja se vraća iz maloga džihada u veliki džihad.’ Neko upita: ‘O Božiji Poslaniče, šta je veliki džihad?’ Poslanik reče: ‘Borba sa samim sobom (nefsom).’” Imam, mir s njim, reče: “Najbolji džihad je onaj u kojem se čovjek bori sa nefsom koji se nalazi između njegovih bokova.”[7]

2. Imam Ali, mir s njim: “Najbolji džihad je džihad nefsa protiv strasti i njegovo ustezanje od ovosvjetskih zadovoljstava.”[8]

3. Imam Bakir, mir s njim: “Nema vrline kao što je džihad ni džihada kao što je borba sa strašću.”[9]

 

Način borbe sa nefsom

1. Imam Ali, mir s njim: “Bori se sa svojim nefsom pokornošću Bogu kao što se sa neprijateljem ratuje, nadvladaj ga kao što protivnik protivnika nadvlada, jer najjači od ljudi je onaj koji nadjača svoj nefs.”[10]

2. Imam Ali, mir s njim: “Zavladaj svojim nefsom stalnim džihadom.”[11]

 

Rezultat borbe

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Džihadom se nadvladavaju loše navike.”[12]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Borite se sa željama vaših nefsova da bi vam se srca ispunila mudrošću.”[13]

3. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Borite se sa vašim nefsom smanjenjem hrane i pića, meleci će hlad nad vama prostrijeti, a šejtan će pobjeći od vas.”[14]

4. Imam Ali, mir s njim: “Bori se sa svojom strašću, nadvladaj svoju srdžbu, suprotstavi se lošim navikama, pa će ti se očistiti duša, upotpuniti razum i naći ćeš potpunu nagradu svog Gospodara.”[15]

5. Imam Ali, mir s njim: “Obuzdavanje nefsa i borba sa njegovim prohtjevima uzdiže stepene i dobra djela uvećava nekoliko puta.”[16]

6. Imam Ali, mir s njim: “Borbom se ispravlja duša.”[17]


[1] Tuhafu-l-‘ukul, 243.

[2] El-Hisal, 620/10.

[3] Kenzu-l-‘ummal, 11261; Sahihu Ibn Hibban, 4706.

[4] Gureru-l-hikem, 4755.

[5] Isto, 5406.

[6] Tuhafu-l-‘ukul, 399.

[7] Me‘ani-l-ahbar, 160/1.

[8] Gureru-l-hikem, 3232.

[9] Tuhafu-l-‘ukul, 286.

[10] Gureru-l-hikem, 4761.

[11] Isto, 2489.

[12] Tenbihu-l-havatir, 2/119.

[13] Isto, 2/122.

[14] Isto.

[15] Gureru-l-hikem, 4760.

[16] Isto, 5407.

[17] Isto, 4319.

  • 15 Novembra, 2022